Вишковићева влада засједала трећи пут: 4.7 милиона за представништва РС у иностранству

Влада Републике Српске донијела је данас, на трећој редовној сједници, одржаној у Бањалуци, Одлуку о распореду средстава за финансирање рада представништава Републике Српске у иностранству за 2019. годину.

четвртак, 10 јануара, 2019 / 19:13

Средства у укупном износу од 4.700.000,00 КМ, распоређују се на сљедећи начин:

Представништву у Републици Србији – Београд 740.000,00 КМ, Представништву у СР Њемачкој – Штутгарт 380.000,00 КМ, Представништву у Руској Федерацији – Москва 920.000,00 КМ, Представништву у Краљевини Белгији – Брисел 610.000,00 КМ, Представништву у Израелу – Јерусалим 300.000,00 КМ, Представништву у Републици Аустрији – Беч 620.000,00 КМ, Представништву у САД – Вашингтон 600.000,00 КМ, Предстаништву у Републици Грчкој – Солун – 320.000,00 КМ, Средства за оснивање и рад нових представништава 210.000,00 КМ.

У складу са чланом 13. став 3 Уредбе о условима за оснивање и рад представништава Републике Српске у иностранству и Правилником о условима и начину коришћења буџетских средстава за финансирање рада представништава Републике Српске, одобравање буџетских средстава за финансирање рада представништава врши се једанпут годишње, на основу одлуке Владе Републике Српске, а њихова дознака врши се мјесечно, односно у изузетним случајевима квартално, у складу са приливом средстава у буџету Републике Српске.

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о давању сагласности Министарству просвјете и културе на План утрошка средстава за период 01.01 – 31.12.2018. године, у укупном износу од 379.830,00 КМ.

Овом одлуком средства се распоређују на сљедећи начин:

  • Текући грантови културе за националне мањине, у износу од 6.150,00 КМ
  • Текући грантови културе, у износу од 110.700,00 КМ
  • Средства за развој филма, у износу од 60.000,00 КМ
  • Текући грантови студентским оргнаизацијама, у износу од 50.000,00 КМ
  • Финансирање пројеката и програма у складу са Законом о играма на срећу, у износу од 152.980,00 КМ.

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о утврђивању услова за додјелу концесије, путем преговарачког поступка за изградњу и коришћење ХЕ "Фоча" на ријеци Дрини.

Концесија из ове одлуке додијелиће се путем преговарачког поступка, а на основу понуде јавног предузећа Мјешовити Холдинг "Електропривреда Републике Српске" – Матично предузеће а.д. Требиње.

Предмет концесије је изградња и коришћење хидроелектране "Фоча" инсталисане снаге 44,15 МW и процијењене годишње производње 175,8 GWh.

Планирана локација бране ХЕ "Фоча" је удаљена око 1,6 km узводно од Фоче и на око 10 km низводно од локације бране "Бук Бијела".

Укупна вриједност инвестиције за реализацију предметне концесије, према Студији економске оправданости износи 232.743.770,00 КМ.

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о утврђивању услова за додјелу концесије путем преговарачког поступка за изградњу и коришћење ХЕ "Паунци" на ријеци Дрини.

Концесија из ове одлуке додијелиће се путем преговарачког поступка, а на основу понуде јавног предузећа Мјешовити Холдинг "Електропривреда Републике Српске" – Матично предузеће а.д. Требиње.

Предмет концесије је изградња и коришћење хидроелектране "Паунци" инсталисане снаге 43,21 МW и процијењене годишње производње 166,9 GWh.

ХЕ "Паунци" је лоцирана око 10 km низводно од профила бране ХЕ "Фоча", на стационажи km 314+665 од ушћа ријеке Дрине у Саву. С лијеве стране преградног мјеста пролази магистрални пут Фоча – Горажде.

Укупна вриједност инвестиције за реализацију предметне концесије, према Студији економске оправданости износи 246.434.580,00 КМ.

Влада Републике Српске донијела је Рјешење о одобрењу реалокације средстава буџетске резерве, у износу од 195.000,00 КМ, Министарству просвјете и културе, за помоћ у снимању историјске драме "Краљ Петар I" продуцентскe кућe "Zillion film" Београд.

У захтјеву продуцентске куће "Zillion film" Београд, која се обратила Влади Републике Српске, наводи се да су за окончање овог пројекта од националног значаја потребна средства у износу од 350.000 евра.

Влада Републике Српске донијела је Рјешење о одобрењу реалокације средстава буџетске резерве у износу од 80.000,00 КМ, у сврху обезбјеђења средстава за суфинансирање набавке стеоних јуница у општини Калиновик.

Општина Калиновик је доставила захтјев за суфинансирање набавке високомлијечних јуница, у износу од 80.000,00 КМ. У захтјеву се наводи да су средства потребна са суфинансирање набавке 33 расне млијечне јунице, по цијени од 3.500,00 КМ, с обзиром да пољопривредни произвођачи општине Калиновик нису платежно способни да набавку финансирају сопственим средствима.

У наведеном захтјеву се такође наводи да је намјера општине Калиновик да путем локалног Удружења фармера организује револвинг фонд, гдје би била обавеза фармера, који су добили стеону јуницу, да прво женско теле додијеле наредном кориснику, а у циљу дугорочног побољшања расног састава и продуктивности по грлу.

Влада Републике Српске донијела је Рјешење о одобрењу реалокације средстава буџетске резерве у износу од 50.000,00 КМ, Републичком секретаријату за вјере, за завршетак започетих радова на спомен храму посвећеном погинулим борцима у отаџбинском рату 1992-1995. година у Станарима.