Представништва РС у иностранству


Како раде представништва Српске (3): Русија

Рад представништава Републике Српске у иностранству платили смо прошле године скоро 4.5 милиона КМ. Откривамо шта смо све тим новцем купили, а у трећем наставку се бавимо представништвом у Русији.


Како раде представништва Српске (2): Србија

Рад представништава Републике Српске у иностранству платили смо прошле године скоро 4.5 милиона КМ. Откривамо шта смо све тим новцем купили, а у другом наставку се бавимо представништвом у Србији.Служба за ревизију: Представништва уопште не воде евиденцију о свом раду

Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске дала је мишљење с резервом Министартву за економске односе и регионалну сарадњу РС, превенствено због примједби на рад представништава РС-а у иностранствуВлада РС: Морају и представништва нешто радити

Влада Републике Српске задужила је представнике Владе, министарстава и других републичких органа управе да, приликом организовања активности и посјета земљи у којој је формирано представништво Српске обавијесте шефа представништва, непосредно или путем Министарства за економске односе и регионалну сарадњу.