Служба за ревизију: Представништва уопште не воде евиденцију о свом раду

Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске дала је мишљење с резервом Министартву за економске односе и регионалну сарадњу РС, превенствено због примједби на рад представништава РС-а у иностранству

субота, јун 9, 2012 / 11:49

Овај ресор Владе РС ни до краја прошле године није успоставио потпуне евиденције имовине и обавеза, прихода и расхода у преставништвима што је било обавезно у складу са Законом о рачуноводству и ревизији.

Зато је ревизија опет сугерисала да представништва РС у иностранству успоставе пословне књиге, евиденције о промјенама на имовини, обавезама, приходима и расходима јер ништа од тога не постоји.

Од статусне промјене представништва РС у Руској Федерацији и примопредаје дужности шефа представништва 21. априла 2009. године, представништво не располаже средствима која се воде на рачуну Хуманитарно културно-информационог центра Републике Српске у износу од 21.625 КМ (475.455 рубаља), као ни са два моторна возила јер је у евиденцији представништва на дан 31. децембра 2011. било наведено само једно возило.

– Министарство није евидентирало ни трансакције ни промјене на пословним рачунима представништава РС, а није успоставило ни евиденције обавеза тако да је ревизија утврдила да успостављене евиденције нису биле основа за истинито извјештавање, наводи се у извјештају Главне службе за ревизију јавног сектора РС која је извршила ревизију рада тог ресора ентитетске владе у 2011.

Неке примједбе:

– Министарство ке са 31. децембром 2011. године исказало обавезе представништва РС у иностранству у износу од 198.320 КМ, али без икакве аналитичке евиденције тих обавеза.

– У Министарству није успостављена интерна ревизија, а није образована комисија, те други дефинисани систем контроле у 2011. години, тако да контроле није ни било.

– Према појединачним актима представништава РС у иностранству, који су на снази, укупно је систематизовано 28 радних мјеста, а запослено 22 извршиоца у 2011. години.

– Прошле године је за рад представништава РС, у Бриселу, Београду, Бечу, Москви, Штутгарту и Јерусалему из буџета издвојено 2.250.000 марака, а ове године су планирана и додатна средства, односно укупно 2.878.000 марака.

– Радом представништава РС у иностранству управља Министарство за економске односе и регионалну сарадњу. У самом Министрарству систематизовано је, поред министра, 63 радна мјеста с 91 извршиоцем.

– Расходи за бруто плате у износу од 1.150.524 КМ су за 36 посто већи у односу на 2010. годину усљед примјене нових прописа у обрачуну пореза и доприноса, и повећања броја запослених.

– И расходи по основу утрошка енергије, комуналних и комуникационих услуга већи су за 14 посто од планираних, а трошкови за режијски материјал већи су за 32 посто од ребалансом одобрених средстава.Оставите одговор