Вишковићева влада 129. пут: Наступило је доба ДОБ-а

Влада Републике Српске усвојила је данас, на 129. сједници у Бањалуци, Документ оквирног буџета Републике Српске (ДОБ) као основу за припрему и израду буџета. ДОБ је документ средњорочног планирања, који треба да постави стратешки оквир и горње границе ресурса унутар којих би се требао припремати годишњи буџет.

Вишковићева влада, 128. пут: Утврђен мањи прилив средстава у буџет за три одсто

Влада Републике Српске усвојила је на 128. сједници, у Бањој Луци, Консолидовани извјештај о извршењу Буџета Републике Српске за период 01.01.2021. до 31.03.2021. године. Према подацима презентованим у извјештају приходи и примици остварени у износу од 917.1 милион КМ, мањи су за 3% од планираних Буџетом за прва три мјесеца 2021. године.


127. сједница Вишковићеве владе: Списак неразвијених и изразито неразвијених (фртаљ) општина

Влада Републике Српске утврдила је данас, на 127. сједници, у Бањалуци, Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о пензијском резервном фонду Републике Српске, те је доставила табелу у којој су изразито неразвијене општине, углавном оне фртаљ општине које ОХР брани да укинемо и припојимо другим, већим општинама.


Демаскирани Вишковић: На 125. сједници владе му Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о тржишту хартија од вриједности.

Разлози за доношење измјена и допуна овог закона садржани су у потреби да се унаприједи примарно тржиште хартија од вриједности кроз поједностављење поступка емисије дужничких хартија од вриједности, као и да се омогући даљи развој брокерско‐дилерске дјелатности, а с циљем ублажавања негативних посљедица изазваних вирусом корона.Вишковићева влада 117. пут: Ни ријечи о задужењу код Лондонског клуба

Влада Републике Српске на 117. сједници нигдје не помиње ријеч Лондон, још мање клуб, а задужења су само у смислу издатих задатака. Милона 800, конвертибилних марака, такође нико не помиње, као ни модалитете враћања. Али је усвојен Извјештај о раду Компензационог фонда Републике Српске за 2020. годину.


Вишковићева влада 116. пут: Подстицаји за директна улагања и измјене примјене закона о ПДВ

Влада Републике Српске усвојила је Стратегију развоја малих и средњих предузећа Републике Српске за период 2021. – 2027. година, која је предвиђена Акционим планом за реализацију мјера Владе Републике Српске за 2021. годину.Вишковићева влада 115. пут: Парк природе Прача и 60 милиона КМ од дуга СССР

Влада Републике Српске усвојила је Информацију о реализацији пројеката из средстава клириншког дуга закључно са даном 01.03.2021. године. Споразумом о регулисању обавеза бившег СССР-а по обрачунима у вези са робним прометом са бившом СФРЈ, Републици Српској је припао износ од 36,3 милиона америчких долара клириншког дуга, односно 60 милиона КМ.


Трилинг асова: Влада Радована Вишковића одржала 111. сједницу

Влада Републике Српске одржала је данас, у Бањалуци, 111. сједницу, којом је предсједавао предсједник Владе Републике Српске Радован Вишковић. Влада Усвојена је Информација о реализацији Основа програма социјалног збрињавања радника за 2020. годину.


Вишковићева влада 102. пут: Радно писмо – латиница

Влада Републике Српске одржала је у Бањалуци, 102. сједницу којом је предсједавао предсједник Владе Радован Вишковић, а са фотографије коју је Биро за информисање послао, видимо да је радно писмо у Влади РС латиница. То најбоље демантује све приче о очувању српског писма које долазе са ове адресе.