Шеранић са руководиоцима свих центара и служби социјалног рада

Министар здравља и социјалне заштите Републике Српске Ален Шеранић одржао је данас у Административном центру Владе Републике Српске састанак са руководиоцима свих центара и служби за социјални рад у Републици Српској, као и представницима локалних заједница.

четвртак, 3 октобра, 2019 / 20:55

Теме састанка биле су примјена измјена и допуна закона из области социјалне и дјечије заштите, увођење нових и проширивање постојећих права за кориснике. Ријеч је била о проширивању обима корисника личних инвалиднина, давању права на матерински додатак без услова који се тичу времена проведеног у статусу незапослености, као и увођењу новог права на накнаду родитељу-његоватељу или његоватељу, што доносе измјене закона из области социјалне и дјечије заштите.

Једна од новина односиће се на бољу и бржу организацију рада у области дјечије заштите, јер ће надлежност за одлучивање у првостепеном поступку преузети организационе јединице ЈУ Јавног фонда за дјечију заштиту унутар центара за социјални рад. На тај начин ће се створити могућност и адекватнијег праћења трошења финансијских средстава намијењених за дјечију заштиту. Истовремено, учесници састанка су разговарали о потреби веће укључености локалних заједница у подршци центрима за социјални рад, посебно у домену броја стручних радника.

Министар Шеранић је нагласио да систем социјалне заштите од свих запослених тражи професионализам и личну пожртвованост и да је због тога важно да се струка социјалног рада непрестано професионално усавршава и напредује.

"Један од задатака свих нас јесте ажурно вођење евиденције корисника права и услуга у социјалној заштити како бисмо у сваком моменту били у могућности да уочимо потребе и квалитетније и боље циљамо социјалну заштиту у општинама, али и стратешки планирамо развој социјалне заштите", поручио је министар Шеранић и додао да је такав приступ у складу са Програмом економских реформи Републике Српске за период од 2019. до 2021. године.