Министарство грађевине везано за Радишиће: У Бањој Луци има неколико хиљада нелегално изграђених објеката

Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске јавило је како је 8.3.2021. године запримило жалбу инвеститора Миле Радишића, по пуномоћнику Љубиши Драгићевићу, адвокату из Бање Луке, изјављену против рјешења урбанистичко-грађевинске инспекције града Бања Лука, од 9.2.2021.године.

уторак, 9 марта, 2021 / 13:42

Рјешењем се инвеститору наређује да у року од 30 дана од дана пријема рјешења добровољно поруши бесправно изграђени пословни објекат у Улици Саве Ковачевића у Бањој Луци и изврши поврат земљишта у првобитно стање.

Из списа предмета, који је достављен у Министарство, заједно са ургенцијом градоначелника Бање Луке, видљиво је да је инвеститор предметно рјешење запримио 17.2.2021.године, те од тог датума теку и рокови.

По жалби изјављеној на првостепено рјешење, Министарство ће, након потпуно и правилно утврђеног чињеничног стања у вези са изградњом предметног пословног објекта, донијети на закону засновану одлуку, уважавајући и ургенцију градоначелника Бање Луке.

Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију подржава сваку инцијативу за законито кориштење објеката, односно легализацију или уклањање бесправно изграђених објеката, којих у Граду Бања Лука има неколико хиљада, а приоритетно оних изграђених на обалама ријека и на водном земљишту, супротно спроведбеним документима просторног уређења.