Живи или прехлађени: План ванредног живота и рада до 13.04.2020.

Републички штаб за ванредне ситуације донио је Закључак о ограничењу и забрани кретања на територији Републике Српске, у којем је објединио до сада донесене закључке у вези са ограничењем и забраном кретања.

уторак, 7 априла, 2020 / 15:06

У циљу спречавања ширења болести изазване новим вирусом корона (COVID-19), у Републици Српској, наређује се забрана кретања:
1) лицима са навршених 65 и више година живота од 00.00 до 24.00 часа,
2) свим лицима без обзира на године живота , у времену од 20.00 до 05.00 часова и
3) свим лицима изван њиховог мјеста пребивалишта/боравишта, од суботе у 12.00 часова до недјеље у 18.00 часова.

Забрана из тачке 1. овог закључка не односи се на:
1) здравствене раднике који су на задатку,
2) лица којима је неодложно потребна здравствена помоћ,
3) припаднике Министарства унутрашњих послова Републике Српске, који су на задатку,
4) друге припаднике агенција за провођење закона и организација која врше јавна овлашћења, који су на задатку,
5) лица којима послодавац изда потврду о потреби кретања због несметаног обављања процеса рада,
6) лица којима Министарство унутрашњих послова Републике Српске изда дозволу за кретање и
7) на домаће и стране превознике који врше превоз ствари у друмском саобраћају уз предочавање доказа о вршењу превоза (потврда о потреби кретања, потврда о ангажовању возача, међународни товарни лист-CMR, отпремница, путни налог).

Изузетно од тачке 1. овог закључка, дозвољава се кретање:
1) лицима са навршених 65 и више година живота уторком и петком у времену од 7.00 до 10.00 часова, а ради куповине основних животних намирница, лијекова и обављања послова у банкама, уз поштовање задужења и препорука како слиједи:

 • власници трговачких радњи, апотека и руководство у банкама дужни су да се строго придржавају утврђених мјера заштите које се односе на дезинфекцију, социјално растојање и боравак у просторији до три лица,
 • препоручује се власницима трговачких радњи, апотека и руководству у банкама да у наведеном периоду пружају услуге искључиво тим лицима,
 • препоручује се лицима млађим од 65 година живота да у периоду из тачке 3. овог закључка не обављају куповину и не обављају послове у банкама,
  2) лицима старости до 75 година живота у сеоским подручјима, а ради обављања пољопривредних послова, уз обавезно придржавање заштитне мјере социјалног растојања и
  3) пчеларима, без обзира на године живота, који посједују рјешење о регистрацији пчелињака издато од стране Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, уторком и у дане викенда, од мјеста становања до пчелињака, осим у периоду од 20.00 до 05.00 часова.
 1. Свако непоштовање мјера прописаних овим закључком казниће се у складу са важећим законским прописима Републике Српске.
 2. За реализацију овог закључка задужује се Министарство унутрашњих послова Републике Српске.
 3. Ступањем на снагу овог закључка стављају се ван снаге: Закључак о ограничењу и забрани кретања лица на територији Републике Српске број: 05-1/20 од 21.03.2020. године, Закључак о допуни закључка о ограничењу и забрани кретања број: 07-5/20 од 23.03.2020. године, Закључак о дозволи кретања лицима са навршених 65 и више година живота број: 11-3/20 од 30.03.2020. године и Закључак о забрани кретања у дане викенда број: 15-2/20 од 03.04.2020. године.
 4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења и примјењује се до 13.04.2020. године.

НАПОМЕНА:

Без обзира што медији по Србији и другдје нормално користе облик КОВИД-19 у саопштењима Владе Српске је ово и даље света ријеч (COVID-19). Света је у предметном саопштењу још и скраћеница CMR, која је свеједно објашњена као "међународни товарни лист". Међутим изгледа законодавце даље није брига како то превести на српски језик (МТЛ?) и користити у свакодневним административним пословима Српске. То ово саопштење сврстава под таг латиничење.Оставите одговор