Војин Митровић бајпасовао неподршку Савјета министара и промијенио правилник

Министарство комуникација и транспорта Босне и Херцеговине донијело је Правилник о измјени и допуни Правилника о регистровању возила.

среда, 20 маја, 2020 / 12:34

Потреба за доношењем овог правилника јавила се услијед проглашења стања природне или друге несреће на територији БиХ узроковане пандемијом коронавируса, а све како би Министарство помогло грађанима своје земље, поштујући све законске одреднице.

Након што је министар комуникација и транспорта Босне и Херцеговине Војин Митровић предложио доношење одлуке о продужењу важења регистрације возила у Босни и Херцеговини за возила која су регистрована у БиХ а чија је потврда о регистрацији истекла послије 15. 3. 2020. године до 30. 4. 2020. године, која није добила подршку на сједници Савјета министара БиХ одржаној 1. 4. 2020. године, предметна област је уређена кроз измјене Правилника.

Стога је у Правилник додат став у којем стоји да се: "за возила чија је регистрација истекла након 16. 3. 2020. године, захтјев за продужење регистрације возила може поднијети најкасније 90 дана од дана престанка стања природне или друге несреће на територији БиХ, а уколико се захтјев за продужење регистрације возила не поднесе до рока предвиђеног овим чланом, возило се службено одјављује из евиденције регистрованих возила а власник возила дужан је да врати регистарске таблице надлежном органу у року од осам дана."

Правилник о измјени и допуни Правилника о регистровању возила је упућен на објаву у Службени гласник Босне и Херцеговине, а ступа на снагу наредног дана од дана објаве.