Већа задуженост кредитима банака

Укупна задуженост кредитима банака у Републици Српској по глави становника је 1.422 КМ, док је тај износ на крају прошле године износио 1.407 КМ – наводи се у извјештају Агенције за банкарство РС. Укупни бруто кредити на крају првог тромјесјечја ове године које су банке које дјелују у РС додјелиле износе 4,056 милијарди КМ и […]

четвртак, 7 јула, 2011 / 14:08

Укупна задуженост кредитима банака у Републици Српској по глави становника је 1.422 КМ, док је тај износ на крају прошле године износио 1.407 КМ – наводи се у извјештају Агенције за банкарство РС.

Укупни бруто кредити на крају првог тромјесјечја ове године које су банке које дјелују у РС додјелиле износе 4,056 милијарди КМ и имају стопу раста од три одсто у односу на стање на крају прошле године, наводи Агенција за банкарство РС.

Према рочној структури кредита, на краткорочне кредите односи се 17 одсто од укупних кредита и расли су по стопи од 15 одсто у односу на крај прошле године.

У структури краткорочних кредита највеће учешће имају кредити дати приватним предузећима од 71 одсто са стопом раста од 19 одсто у односу на крај 2010. године.

Дугорочни кредити су на нивоу стања са крајем прошле године, а у структури дугорочних кредита највеће учешће имају кредити грађанима од 44,5 одсто са стопом пада од један одсто у односу на крај прошле године.

Дугорочни кредити пласирани приватним предузећима учествују са 42 одсто у укупним дугорочним кредитима и имају стопу раста од три одсто у односу на крај претходне године.

Са 31. мартом ове године учешће доспјелих кредита у укупним кредитима је 8,65 одсто.

Категорија доспјелих потраживања по кредитима, по свом карактеру, представља један од најранијих индикатора упозорења на проблеме у процесу наплате потраживања, а у посљедње двије године доспјела потраживања имају тренд раста који се доводи у директну везу са неповољним условима пословања изазваним кризом.

Од укупног износа кредита грађанима, банке РС пласирале су 1,57 милијарди КМ или 76 одсто и на нивоу су стања са крајем 2010. године.

Филијале и пословне јединице банака чије је сједиште у Федерацији БиХ /ФБиХ/ пласирале су грађанима у РС 503,7 милиона КМ или 24 одсто од укупних кредита грађанима са стопом раста од пет одсто у односу на крај прошле године.

Према намјенској структури, највеће је учешће кредита за општу потрошњу у укупном износу од 1,35 милијарди КМ.

Кредити грађанима по картицама и прекорачењима по рачуну на крају првог тромјесјечја ове године износе 169,6 милиона КМ или 12 одсто од укупних кредита за општу потрошњу. Од ових кредита 83 одсто су пласирале банке РС.

Остале намјене кредита, као што су куповина робе широке потрошње, куповина аутомобила, куповина хартија од вриједности, ломбардни кредити, износе 71,4 милиона КМ.

Остали кредити за општу потрошњу који немају одређену намјену износе 61,8 милиона КМ.

На банке Српске се односи износ од 5,1 милион КМ или осам одсто. Ову категорију кредита у банкама РС углавном чине "брзи кредити", студентски кредити, кредити СТР и други.

Остали кредити за општу потрошњу код пословних јединица банака из ФБиХ износе од 56,7 милиона КМ.

Од укупних кредита грађанима на крају првог тромјесјечја ове године, на кредите за стамбене потребе се односи износ од 565,2 милиона КМ са стопом раста од један одсто у односу на крај претходне.Оставите одговор