Тринаеста – срећа: Нова емисија обвезница Српске

Влада Републике Српске је на 43. сједници, усвојила Одлуку о емисији обвезница Министарства финансија Републике Српске за измирење дијела обавеза по основу материјалне и нематеријалне штете настале у периоду ратних дејстава од 20. маја 1992. до 19. јуна 1996. године.

недеља, 27 октобра, 2019 / 08:21

Тринаеста по реду емисија обвезница је наставак измиривања обавеза утврђених верификовањем правоснажних судских одлука и вансудских поравнања којима је признато право на накнаду штете настале у поменутом периоду.

Према усвојеној Одлуци вриједност емисијe износи 15,1 милион КМ а њоме ће бити обухваћен 1.561 повјерилац. Кроз апелације Уставног суда БиХ и правоснажне судске одлуке обрађено је укупно 359 судских предмета, те кроз прикупљене податке о лицима која имају склопљена вансудска поравнања, обрађена су 842 вансудска поравнања.

Предвиђено је да се за наведене категорије емитује 15.125.492 обвезница номиналне вриједности 1 КМ. Датум емисије је 15. новембар 2019. године, а рок доспијећа је 13 година од дана емисије. Период одгоде исплате главнице (грејс период) је три године и урачунат је у рок отплате. Каматна стопа је фиксна, износи 1,5% и рачуна се на остатак главнице. Централни регистар хартија од вриједности ће изводе о власништву доставити повјериоцима на кућне адресе.