Реаговање министарства открива: У туристичке ваучере утрошено више од 3,4 милиона КМ

Министарство трговине и туризма Републике Српске у циљу истинитог информисања, а у вези објављеног отвореног писма Асоцијације туристичких агенција Републике Српске, обавјештава јавност о процедурама које подразумијева реализација пројекта туристичких ваучера, кроз који је од почетка пројекта, односно од 15. јуна 2020. године до данас реализовано више од 35.200 туристичких ваучера, те је кроз пројекат у овај сектор пласирано више од 3,4 милиона КМ.

уторак, 13 априла, 2021 / 18:31

Рефундација средстава у програму туристичких ваучера дефинисана је чланом 13. Уредбе о условима и начину коришћења туристичких ваучера у угоститељским објектима. Угоститељ, односно туристичка агенција, најкасније до петог дана у мјесецу за претходни мјесец у ком је услуга смјештаја реализована, Министарству трговине и туризма доставља обједињен захтјев за рефундирање средстава по основу искориштених ваучера у претходном мјесецу.

Након прегледа достављене документације и утврђивања испуњености услова, Министарство упућује Компезационом фонду Републике Српске информацију о пословним субјектима који испуњавају услове за рефундацију у предметном мјесецу. По усвајању ове информације, Министарство доноси појединачна рјешења о рефундацији/поврату средстава привредним субјектима. Средства на име рефундације исплаћују се са рачуна Компензационог фонда Републике Српске, најкасније у року до 60 дана од дана доношења рјешења.

Информације о пословним субјектима који испуњавају услове за рефундацију средстава по основу искориштених туристичких ваучера за период од јуна 2020. године до јануара 2021. године разматране су и усвојене на претходним сједницама у складу са Уредбом и динамиком рада Компензационог фонда, а Министарство трговине и туризма Републике Српске припремило је Информацију о пословним субјектима који испуњавају услове за рефундацију средстава по основу искориштених туристичких ваучера у фебуару 2021. године и планирано је да иста буде разматрана на наредној сједници Компензационог фонда Републике Српске.

Рок за подношење захтјева за рефундацију средстава по основу искориштених туристичких ваучера за март 2021. године био је 5. април и запримљени захтјеви тренутно су у процесу обраде и оцјене оправданости.

У информацију која се разматра на сједници Компензационог фонда уврштавају се само захтјеви привредних субјеката који су доставили потпуну документацију, док се од оних привредних субјеката код којих су уочене мањкавости тражи допуна захтјева, те се они разматрају накнадно по утврђивању испуњености услова.

Подсјећамо да су са условима учешћа у пројекту туристичких ваучера и процедурама и роковима рефундације средстава, који су прописани Уредбом о условима и начину коришћења туристичких ваучера у угоститељским објектима сви учесници пројекта благовремено упознати прије потписивања уговора за учешће у овом пројекту.