Освјежење политичког живота или кад усташкији ХДЗ прозива власт у граду Мостару, који ће коначно на изборе

Град који је донедавно имао улицу др Миле Будака, а никако изборе, прави је живи споменик Вашингтонског споразума из 1994. и добра које доносе страни господари. ХДЗ 1990 критикује власт.

петак, 11 септембра, 2020 / 09:52

Потакнути изјавом Градоначелника Мостара да оставља  Град у господарски стабилном стању и да је урађено много за вријеме његовог мандата, јавност ћемо у неколико наставака упознати са објективном анализом, која се односи на досадашње резултате рада Градске администрације у области урбанизма, комуналних дјелатности  и друштвених односа.  Наша анализа обухваћа раздобље без  Градскога вијећа у коме је Извршна власт преузела дио ингеренција Заступничке власти.

Градска управа броји 500 (пет стотина) дјелатника и пореске обвезнике кошта преко 12.000.000,00 (дванаест милијуна) КМ годишње.  Сваку фискалну годину, финанцирање прорачунских корисника се крпи скромним средствима од педесет,  шездесет милијуна КМ, иако су објективне потребе два до три пута веће. Да је ова процјена реална, потврђују својим примјером многи градови у  Регији. Један од њих је Осијек, који  је за својих 72.000 становника, у 2020. години осигурао прорачунских 800.000.000,00  КН, односно више од двије стотине милијуна Конвертибилних марака, што је више од три прорачуна града Мостара. Толико о финанцијској стабилности града.

Градска извршна власт, у посљедњих неколико година није сукладно Закону о прорачунима ФБиХ И надлежностима доносила Документ оквирног прорачуна. Овај Документ је основа за израду оперативнога годишњег прорачуна, као и за поступке јавних набавки за  капиталне инвестиције.

У изради градских прорачуна власт није поштовала рокове нити законску процедуру. Поготово код планирања капиталних пројеката који нису засновани на одговарајућим документима.              

У времену кад Град  Мостар није имао Регулацијске планове, Високи представник  је формирао Стручно повјеренство за усклађивање увјета градње. 2012. године Градско вијеће је усвојило Планску регулативу, па је Повјеренство изгубило сврху постојања  и по сили закона  окончало мандат. Међутим чланови Повјеренства су самоиницијативно продужили дјеловање и  задњих осам година противно обвезујућим Регулацијским плановима „повлаштеним“ инвеститорима додјељивали атрактивне градске локације, узурпирали заштићени јавни простор и свјесно кршили усвојене одлуке Представничке власти. Међутим у Градској управи нитко није реагирао на ово ван законско дјеловање.

Средства градскога прорачуна, прикупљена од грађевинских и комуналних ренти  су законски намијењена, искључиво  за градњу и развој урбане и комуналне инфраструктуре. Већином ових средстава располажу градска подручја, точније по три вијећника из свакога подручја, којима је још прије осам година истекао заступнички мандат. Средства се годинама троше нетранспарентно и ненамјенски. Поради тога имамо  не функционалну и  преоптерећену урбану и комуналну инфраструктуру, а за посљедицу  дерутне прометнице и редовно оборинско плављење града.

Градска служба за Урбанизам и грађење годинама издаје грађевинске и упорабне дозволе на стопостотну изграђеност грађевинских парцела, иако је законом допуштено,маx.50 – 60 %. За посљедице такве урбицидне градње имамо нарушавање урбане слике града и законом загарантираних увјета становања. Угрожени становници, углавном не могу остварити своја станарска и грађанска права. Да не говоримо колико је зелених површина, дјечјих игралишта, паркинг простора, комуникацијских и рекреацијских садржаја, на овај начин ускраћено граду и грађанима.

Супротно Регулацијским плановима, годинама се одобрава повећање катности новим стамбено пословним објектима.  Ренте се наплаћују на пројектирану, а упорабне дозволе издају на далеко већу грађевинску квадратуру. Све на штету градскога прорачуна. Како је Мостар у осмој и деветој сеизмичкој зони, посљедице оваквих неодговорних  пропуста могу бити  катастрофалне.
 
Коректни подузетници који желе улагати и градити у складу са правним прописима и техничким нормама су осуђени на дуготрајну сложену административну процедуру и на крају, у већини случајева, без коруптивних уступака не могу остварити своја законом загарантирана права. Унаточ свему и на срећу, многи инвеститори нису одустајали  од  градње и развоја овога града. Зато завређују  далеко квалитетнији Јавни сервис.

У Градским службама је више од 3.500 захтијева физичких и правних лица остало неријешено, без извршења или обустављања поступака, иако је законски рок за рјешавање истих маx. 60 дана.

На ободима града десетљећима ниче масовна бесправна градња, а инспекцијске градске службе не реагирају на узурпирање јавних градских површина.  Објекти се не уклањају, нити се врши њихово легализирање, због чега је градски приход ускраћен за  значајна финанцијска средства.

За поједине  повлаштене узурпаторе  јавних градских простора не вриједе урбани, правни и технички прописи. Кад их се којим случајем и спријечи  у против законској градњи, не могу се натјерати да санирају посљедице неовлаштених поступака.
 
Све наведено је дио дугогодишњег начина дјеловања, који не служи на част градској власти и због чега је судбински важно квалитетно реорганизирати Градску управу.

Коректности и истине ради, у  Градским службама ради велики број стручних, квалитетних  и савјесних кадрова,  захваљујући којима стање у Граду није много горе и теже. Такви дјелатници свакако требају чинити здраво језгро будуће компетентне Градске администрације.

Ново Градско вијеће би требало верифицирати све заслуге, али исто тако покренути ревизију,  оцјењивање рада и пословања Градске управе у протеклих осам година. У складу с тим тражити безувјетну одговорност свих,  који су се на било који начин огријешили о законске и етичке норме.

Сматрамо да Градске службе треба унаприједити најквалитетнијим кадровима којима град располаже.Без обзира на њихово политичко опредјељење, а водећи рачуна о националној и сполној структури. Административни Градски сервис мора бити стручно, квалитетно и трајно оспособљен  за све потребе и захтјеве града,  грађана и господарства, без обзира на политичке односе снага у Градскоме вијећу. 

Сви становници Мостара, на предстојећим изборима требају одлучити,хоће ли добити представничку власт која ће формирати стручну, компетентну и етички профилирану Градску управу или ће постојећој Извршној власти омогућити још четири године оваквог дјеловања.
 
Градска организација ХДЗ1990 МостарОставите одговор