Меморандум Перић – Ромић

Министар здравља и социјалне заштите Републике Српске Ален Шеранић и декан Факултета политичких наука Универзитета у Бањој Луци Ранка Перић Ромић потписали су данас у Министарству здравља и социјалне заштите Републике Српске Меморандум о сарадњи у процесу увођење супервизије у систем социјалне заштите у Републици Српској, кроз развој супервизијске едукације и праксе.

понедељак, 20 септембра, 2021 / 20:19

Циљ Меморандума је унапређење сарадње Министарства и Факултета у процесу стварања услова за увођење супервизије у систем социјалне заштите, као и јачање капацитета социјалне заштите и његовог стручног кадра.

Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске је у обавези да изради концепт јачања социјалне заштите кроз развој супервизије у Републици Српској и њеног увођења у центре за социјални рад. Сарадња са Факултетом политичких наука огледа се кроз израду курикулума и елабората увођења новог програма едукације за супервизију у психосоцијалном раду, тако и кроз свеобухватну научно-стручну и техничку подршку током припреме и реализације едукације за будуће супервизоре, који ће у будућности пружати подршку запосленима који обављају послове социјалне заштите.

Подсјећамо, дио центара за социјални рад у Републици Српској већ су у сарадњи са Министарством здравља и социјалне заштите Републике Српске, а уз подршку УНИЦЕФ-а БиХ, започели активности на увођењу супервизије у систем социјалне заштите у Републици Српској.

Циљ увођења супервизије је подршка стручним радницима како би ефикасније и ефектније допринијели струци и свом професионалном развоју и функционисању, као и могућност да сагледају свој рад и отворено разговарају о проблемима и изазовима са којима се свакодневно суочавају. Супервизија има изузетан значај за спречавање професионалног сагоријевања којем су, с обзиром на специфичности посла, снажно изложени стручњаци у систему социјалне заштите. Због свега тога, изузетно је важно да стручни радници имају професионалну подршку у суочавању са стресом и у рјешавању свакодневних проблема. Ова врста подршке посебно је важна у периоду када се систем социјалне заштите у Републици Српској налази пред великим изазовима због потреба корисника и социјалних проблема, у пандемији вируса корона.