Завод за статистику: Највиша просјечна НЕТО плата у историји Српске – 1025 КМ

Просјечна мјесечна плата након опорезивања у Републици Српској исплаћена у августу износила је 1.025 КМ и највиша је до сада, саопштено је из Завода за статистику.

среда, 22 септембра, 2021 / 14:11

Просјечна плата након опорезивања исплаћена у августу у односу на исти мјесец прошле године номинално је већа за 6,5 одсто, а реално за 4,3 одсто, док је у односу на јул ове године номинално већа за 0,6 одсто, а реално за 0,4 одсто.

Просјечна мјесечна бруто плата износила је 1.567 КМ.

Највиша просјечна плата након опорезивања исплаћена је у подручју финансијске дјелатности и дјелатности осигурања и износила је 1.501 КМ, а најнижа у подручју дјелатности пружања смјештаја, припреме и послуживања хране, хотелијерству и угоститељству 743 КМ.

У односу на август 2020. године, сва подручја остварила су номинални раст плате након опорезивања, а највећи раст забиљежен је у подручјима административне и помоћне услужне дјелатности 23,4 одсто, вађења руда и камена 11,5 одсто и грађевинарства 11,4 одсто.

У саопштењу се наводи да су у августу цијене производа и услуга које се користе за личну потрошњу у Републици Српској, у односу на јул, више за 0,2 одсто, док су у односу на исти мјесец претходне године у просјеку више за 2,1 одсто.

Највећи годишњи раст цијена у августу је забиљежен у одјељку превоз 9,8 одсто, горива и мазива 17,7 одсто, затим у одјељку храна и безалкохолна пића три одсто.

Највећи пад цијена на годишњем нивоу у августу је забиљежен у одјељку одјећа и обућа 9,4 одсто.

Раст индустријске производње – 14,7 одсто

Индустријска производња у Републици Српској у периоду јануар – август ове године у односу на исти период 2020. биљежи раст од 14,7 одсто.

Према подацима Завода за статистику Републике Српске, календарски прилагођена индустријска производња у августу већа је за 7,4 одсто у односу на август прошле године.

У истом периоду, у области производње и снабдијевања електричном енергијом, гасом, паром и климатизације остварен је раст од 11,4 одсто, у вађењу руде и камена раст од 8,6 одсто, а у прерађивачкој индустрији од 4,3 одсто.

Десезонирана индустријска производња у августу, у поређењу са јулом, већа је за 0,4 одсто.

Број запослених у индустрији у августу већи је за 0,3 одсто у односу на јули, а за 0,4 одсто у односу на исти мјесец прошле године.