Шта су услови да би се школовали за полицајца Републике Српске

Конкурс за упис 150 кадета у XXIV класу Полицијске академије Бања Лука и 20 кадета у X класу Специјалне антитерористичке јединице отворен је до 15. септембра 2021. године, а ово су услови.

среда, 1 септембра, 2021 / 12:09

Министарство унутрашњих послова Републике Српске расписало је јавни конкурс за упис 150 кадета у XXIV класу Полицијске академије Бања Лука и упис 20 кадета у X класу Специјалне антитерористичке јединице.

Право учешћа на конкурсу имају кандидати који испуњавају сљедеће услове:

– да има држављанство Републике Српске, односно Босне и Херцеговине,

– да на дан затварања конкурса има најмање 18 година и да није старији од 25 година,

– да има најмање IV степен стручне спреме,

– да је физички и психички способан за рад, а то се утврђује на основу љекарског увјерења издатог од надлежне здравствене установе,

– да против лица није покренут кривични поступак,

– да му правоснажном пресудом није изречена казна за кривично дјело за које се гони по службеној дужности, осим за кривична дјела угрожавања јавног саобраћаја за која је правноснажном пресудом изречена казна закона до шест мјесеци,

– да није кажњен за прекршај са обиљежјем насиља,

– да досадашње понашање, навике и склоности указују на подобност кандидата за обављање полицијских послова и

– да лице није отпуштено из институција државне управе или из војне службе у Босни и Херцеговини по основу изречене дисциплинске мјере у посљедњих пет година или да лицу у току трајања дисциплинског поступка, а прије изрицања коначне одлуке о дисциплинској одговорности, није на лични захтјев престао радни однос у посљедњих пет година.

– да посједује возачку дозволу Б категорије.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Све потребне информације заинтересовани кандидати могу добити на интернет страници Управе за полицијску обуку www.education.muprs.org и на број телефона 051/333-606.