Љубиша Петровић засукао рукаве: У Бијељини пршти вода, канализација и смјене

Градоначелник Љубиша Петровић је тужио одговорне у ЈП Воде, најавио ревизију у Водоводу, некомпетентност и неодговорност у Комуналцу, поднио Уставном суду РС амандмане на градски буџет на оцјену, те смјенио шефа Одсјека за рад и координацију са мјесним заједницама.

уторак, 20 априла, 2021 / 17:01

"Јавно предузеће Воде Бијељина је дописом тражило да Град помогне у превазилажењу ситуације у вези са правоснажном пресудом Окружног привредног суда у Бијељини, којом је усвојен тужбени захтјев тужилаца "Монт–градња" и " Дејо-коп", те је ово предузеће обавезно да се на име накнаде штете тужиоцима исплати новчани износ од скоро 136.000 КМ.

Ко је намјештао тендере и коме?

Овај поступак се водио током 2018. и 2019. године и сада, када је дошло до  судског епилога, имамо захтјев да Градска управа помогне у овој ситуацији", појаснио је градоначелник и додао да осјећа обавезу према јавности и каже ко је шта радио у конкретном случају и како је намјештао тендере.

"Из приложене документације уз допис јасно произилази да Јавно предузеће "Воде" није навело све правно релевантне чињенице у вези са поступком јавне набавке и поступком који се водио на суду, те су прећутали чињеницу да су у овој јавној набавци додијелили уговор фирми која није испуњавала услове прописане тендерском документацијом, а да су свјесно дисквалификовали фирму која је испуњавала услове и била једина квалификована за тај посао, те да су уговор закључили супротно одредбама Закона о јавним набавкама", указао је Петровић.

"Свему овоме претходило је указивање Канцеларије за разматрање жалби  из Бањалуке да се не даје тендер фирми која не испуњава услове. Нека се сада надлежне институције баве овим дијелом посла, али мора да се зна ко је трошио народни новац и ко је намјештао коме тендере", поручио је градоначелник Бијељине.

Екстерна ревизија у А.Д. "Водовод и канализација"

Градоначелник Петровић је на данашњој конференцији за медије саопштио и да је на сједници Скупштине акционара у А.Д. "Водовод и канализација" Бијељина донесена одлука да екстерна ревизија изврши сагледавање економских токова и пословања овог јавног предузећа.

"На основу документације коју смо почетком године добили на наш захтјев, није било могуће у потпуности утврдити све појединости у ‘Водоводу и канализацији’ и зато смо тражили више података. Да ли су ови подаци скривани намјерно, утврдиће ревизија. Јасно је уочљиво незадовољство радника због нередовних и ниских плата. Незадовољни су и грађани због цијене воде која је међу највишим у региону, а нико не преузима одговорност због овог стања. Зато ће екстерна ревизија да утврди стање, а крајњи циљ је да важно јавно предузеће уведемо у мирније и стабилније радне и финансијске токове", јасан je градоначелник Петровић.

Још и о стању у А.Д. "Комуналац"

"У ‘Комуналцу’ морамо сагледати стање од почетка. У раду претходног руководства и претходног Надзорног одбора утврђен је низ неправилности и незаконитости, које су биле у супротности чак и са инсистирањем претходног градоначелника да не смије бити запошљавања нових радника ван оквира систематизације. Бивши Надзорни одбор није предузео активности ни поводом истека мандатног периода од 60 дана за вршиоце дужности директора и извршног директора за производно-техничке послове", подсјетио је Градоначелник Бијељине

Он је оцијенио да је, због оваквог неодговорног и непрофесионалног односа, "Комуналац" дошао у ситуацију да, после дугогодишњег узастопног добијања уговора на тендерима које је расписивала Градска управа, ове године пошаљу непотпуну документацију, због чега је тендерска комисија утврдила да ово предузеће није компетентно за одржавање зелених површина.

"Дакле, проблем изазивају појединци у ‘Комуналцу’, а не градоначелник или ресорно одјељење Градске управе. Овакво дјеловање има за циљ изазивање незадовољства грађана против Градоначелника, али та времена су прошла. У А.Д. ‘Комуналац’ именовани су нови вршиоци дужности чланова Надзорног одбора и нови вршиоци дужности на челу предузећа. Они имају рок од 60 дана да покажу способоност, стручност и одговорност према грађанима и обавезу да у свом домену унаприједе комуналне услуге"

Уставни суд РС на потезу

Градска управа поднијела је Уставном суду Републике Српске иницијативе за оцјену уставности и законитости чланова два и три Одлуке о буџету Града Бијељина за 2021. годину и члана два Одлуке о извршењу буџета Града Бијељина за 2021. годину.

– Сматрамо да је приликом доношења наведених одлука дошло до кршења Закона о локалној самоуправи, Закона о буџетском систему и Пословника о раду Скупштине Града Бијељина. Такође, установили смо да су у тексту објављеном у Службеном гласнику чланови два у обје ове одлуке различити у односу на приједлоге који су прочитани и усвојени на сједници Скупштине Града, о чемо смо обавијестили предсједника и вршиоца дужности секретара Скупштине – истакао је градоначелник Бијељине Љубиша Петровић.

Запослење без конкура за Славишу Савића

Градска управа је, у склопу процеса отклањања неправилности у свом раду, извршила и провјеру законитости заснивања радних односа својих службеника.

– До сада смо утврдили да постоји одређени број неправилности у овој области, међу којима је и заснивање радног односа шефа Одсјека за рад и координацију са мјесним заједницама. Распоређивањем бившег начелника Одјељења за борачко-инвалидску и цивилну заштиту Славише Савића на то радно мјесто прекршене су одредбе чланова седамдесет и један, осамдесет и девет и деведесет Закона о службеницима и намјештеницима у органима локалне самоуправе Републике Српске, јер је без обавезног интерног конкурса распоређен на више радно мјесто од оног за које има рјешење о сталном радном односу. Он је смијењен и распоређен на друго радно мјесто. Постоји још неколико оваквих примјера незаконитог рада и трошења народног новца, којем ћемо стати у крај – обећао је Петровић.

Он је додао и да ће Градска управа од Управне инспекције Републике Српске тражити провјеру законитости заснивања радних односа за више службеника Градске управе.