Ковачевић неутрошени новац за запошљавање писао у расходе

У Министарсту индустрије, енергетике и рударства РС у прошлој години трошило се на храну, пиће и репрезентацију, али је буџетски новац намијењен за подршку запошљавању остао неутрошен. Међутим, надлежни у том ресору Владе РС који води самопрозвани "одликаш" Жељко Ковачевић су тај новац евидентирали у расходе, на што је упозорила Главна служба за ревизију јавног […]

четвртак, 24 маја, 2012 / 12:55

У Министарсту индустрије, енергетике и рударства РС у прошлој години трошило се на храну, пиће и репрезентацију, али је буџетски новац намијењен за подршку запошљавању остао неутрошен.

Међутим, надлежни у том ресору Владе РС који води самопрозвани "одликаш" Жељко Ковачевић су тај новац евидентирали у расходе, на што је упозорила Главна служба за ревизију јавног сектора РС дајући им мишљење с резервом, наводи се на сајту СДС.

Наиме, основна замјерка ревизора односи се на чињеницу да је Министарство извршило евидентирање средстава, намјењених субвенцијама за подстицај запошљавања незапослених у РС, супротно захтјевима.

Правилника о буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана, и то у износу од 1.451.750 КМ.

Ревизија је увидом у документацију утврдила да је Министарство чак исказало веће извршење расхода у поменутом износу, али до краја године нису додијели та средства, јер нису испуњени услови из уговора за признавање стварних обавеза према корисницима подстицаја, тако да је од стране Министарства погрешно евидентиран и оптерећен буџет текуће године.

Приликом набавке путничког возила у овом ресору Владе РС коришћен је поступак набавке замјене „старо за ново", али нису поштовани основни принципи, дефинисани Законом о јавним набавкама, а који се односе на праведну и активну конкуренцију међу потенцијалним понуђачима, једнак третман, недискриминацију и транспарентност.

Расходи за лична примања исказани су у укупном износу од 2.028.821 КМ и у односу на претходну годину већи су за 28 посто из разлога што је у току 2011. извршен пријем седам радника и због повећања пореза и доприноса.

Такође, и расходи по основу репрезентације исказани су у износу од 25.151 КМ и већи су за 14 посто од ребалансом одобрених средстава.

Највећим дијелом односе се на угоститељске услуге конзумирања хране и пића (18.564 КМ) и остале услуге репрезентације (6.587 КМ).

Занимљиво је и да су овом министарству грант од 3.800 КМ из средстава донација за имплементацију ФИГАП програма – „Подршка женском предузетништву у РС" у цијелости потрошли на расходе репрезентације.

Ревизија је увидом у документацију утврдила да су спорна књижења Министарства у помоћној евиденцији када су у питању остварени приходи по основу додијељених концесија.

Министарство је лани исплатило и накнаде за трошкове мобилних телефона, у износу од 4.175 КМ, супротно закључку Владе од 3.фебруара 2011. године, којим су укинута плаћања накнада за поменуте трошкове.0 КОМЕНТАРА