Беч: Од канализације производе топлотну и електричну енергију

У Бечу микроорганизми нису само заслужни за пречишћавање воде, већ и за производњу електричне и топлотне енергије. Тај приступ омогућава велика еко-електрана у бечком постројењу за пречишћавање отпадних вода, у којој се од канализацијског муља производи еколошка енергија.

среда, фебруар 10, 2021 / 13:31

"Од ове године постројење за пречишћавање отпадних вода самостално генерише енергију потребну за свој рад, па чак производи и вишак електричне и топлотне енергије. Као резултат тога имамо око 40.000 тона мање CO2 емисија годишње, количина штетних материја која одговара производњи једног аутомобила који 10.000 пута обиђе свијет. Заштита климе у Бечу започиње већ у тоалету”, сматра члан владе, Јирген Цернохорски, ресор за климу, животну средину, демократију и персонал.

Уз нову еко-електрану постројење за пречишћавање вода се трансформисало из једног од највећих потрошача енергије у граду у енергетски ефикасан пројекат. Еко-електрана у постројењу произведе до 78 ГWх струје годишње, еквивалент просјечној потрошњи 30.000 бечких домаћинстава. Око 80% произведене електричне употријеби само постројење, док се вишак напаја у бечку мрежу за снабдијевање електричном енергијом.

Производња енергије функционише тако што се загађивачи који се уклањају приликом пречишћавања вежу у канализацијски муљ. Згуснути муљ се затим загријава на 38 степени Целзијуса. Услијед недостатка ваздуха бактерије разграђују органске компоненте муља. Током 25-дневног процеса разградње производи се канализацијски плин, којег до 2/3 чини Метхан (CH4). "Обрађени” муљ се касније пали, а добијени гас се даље употребљава као гориво за велике плинске моторе. Тако не настаје само механичка енергија која се претвара у струју него и топлотна која се може користити за гријање.

Беч континуирано ради на енергетској ефикасности и обновљивим изворима енергије. Тако соларне панеле постављају на кровове, фасаде, зидове и површине других електрана. У градско постројење за пречишћавање вода сваке секунде уђе преко 6.000 литара отпадне воде, а у току дана се из отпадних вода уклони преко 100.000 килограма загађивача. Прерада канализацијског муља помаже Бечу приликом постизања циља климатски неутралног града до 2040. године.Оставите одговор