Влада Српске ће потписати споразум о сарадњи са Њижњеновгородском области

Укупна индустријска производња у Републици Српској у периоду јануар-март 2018 године у односу на исти период 2017 године, већа је за 3,4%, док је у марту 2018 године у поређењу с мартом 2017 године, већа за 6,3%. Прерађивачка индустрија је у периоду јануар-март 2018 године у односу на исти период 2017. године имала пад производње […]

четвртак, 24 маја, 2018 / 19:42
Укупна индустријска производња у Републици Српској у периоду јануар-март 2018 године у односу на исти период 2017 године, већа је за 3,4%, док је у марту 2018 године у поређењу с мартом 2017 године, већа за 6,3%.
Прерађивачка индустрија је у периоду јануар-март 2018 године у односу на исти период 2017. године имала пад производње од 2,0%, док је у марту 2018 године у поређењу с мартом 2017. године забиљежила раст производње од 2,6%.
Према подацима Републичког завода за статистику , број запослених радника у укупној индустрији у периоду јануар-март 2018 године већи је за 3,1% у односу на исти период 2017 године, док је у истом периоду број запослених у прерађивачкој индустрији већи за 3,7%.
Привредни субјекти из прерађивачке индустрије имају највећи утицај на спољнотрговински биланс Републике Српске, јер су остварили 85% укупно оствареног извоза Републике Српске у првом тромјесечју 2018 године.
У периоду јануар-март 2018 године, прерађивачка индустрија је остварила обим спољнотрговинске размјене у износу од 1,7 милијарди КМ, што је више за 13,3% у односу на исти период 2017 године.
Метална индустрија има посебан значај за привреду Републике Српске, обзиром да иста
учествује са 17,81% у укупно оствареној производњи индустрије Републике Српске у прва три
мјесеца 2018 године, односно са 29,1% у укупно оствареној производњи прерађивачке
индустрије.
Влада Републике Српске прихватила је Информацију о приједлогу Споразума између Владе
Републике Српске и Владе Нижњегородске области о јачању међународних и економских
односа у трговинској, економској, научној, техничкој и хуманитарној области.
Даје се сагласност за потписивање Споразума између Владе Републике Српске и Владе Нижњегородске области о јачању међународних и економских односа у трговинској, економској, научној, техничкој и хуманитарној области.