Васкршња литургија у Западном Сарајеву

У свим православним храмовима на подручју Митрополије дабробосанске данас су служене свете литургије поводом највећег хришћанског празника Васкрса. Његово високопреосвештенство митрополит дабробосански Николај служио је данас Свету архијерејску литургију у Саборној цркви Рођења пресвете Богородице у Сарајеву. Након литургије, владика Николај честитао је Васкрс свим вјерницима у своје име, као и у име свештенства Митрополије […]

недеља, 24 априла, 2011 / 12:48

У свим православним храмовима на подручју Митрополије дабробосанске данас су служене свете литургије поводом највећег хришћанског празника Васкрса.

Његово високопреосвештенство митрополит дабробосански Николај служио је данас Свету архијерејску литургију у Саборној цркви Рођења пресвете Богородице у Сарајеву.

Након литургије, владика Николај честитао је Васкрс свим вјерницима у своје име, као и у име свештенства Митрополије дабробосанске и професора и студената Богословског факултета у Фочи.

Владика Николај је послије литургије примао честитке вјерника поводом Васкрса у сједишту Митрополије.

Страјешина Саборне цркве у Сарајеву Борислав Ливопољац прочитао је Васкршњу посланицу Његове светости патријарха српског Иринеја и архијереја Српске православне цркве у којој се наглашава да "вјерујући у васкрсење Христово и уопште у васкрсење мртвих и у живот вјечни, ми заправо вјерујемо у неуништивост вјере и људске наде у непобједивост смисла живота".

У Васкршњој посланици се истиче да су "да­нас људ­ски мо­рал, стид и до­бро­та уни­же­ни и зга­же­ни упра­во за­то што је људ­ска свијест оп­хр­ва­на смр­ћу и бе­сми­слом".

"Вје­ру­ју­ћи у Вас­кр­сло­га Хри­ста – у Ње­га као Пут, Исти­ну и Жи­вот, ми вје­ру­је­мо у об­на­вља­ње и вас­кр­са­ва­ње људског мо­ра­ла, сти­да и до­бро­те. У на­ше да­не се љу­ља­ју те­ме­љи људ­ске кул­ту­ре и по­мра­чу­ју ци­ље­ви људ­ског де­ла­ња и ства­ра­ла­штва. Са­мо они ко­ји ве­ру­ју у Хри­ста и ср­цем ви­де Вас­кр­се­ње Ње­го­во, оп­ште вас­кр­се­ње мр­твих, и веч­ни сми­сао свих ство­ре­ња; пре­по­зна­ју не­у­ни­шти­во ко­ре­ње чо­ве­ко­вог де­ла­ња и не­пре­су­шне из­во­ре људ­ског ства­ра­ла­штва и кул­ту­ре.

Да­нас, са­мо­жи­вост, ду­хов­на ча­мо­ти­ња, вла­сто­љу­бље и пра­зно­сло­вље пре­те да уни­ште цвет не­се­бич­не љу­ба­ви угра­ђе­не у људ­ску при­ро­ду, на чи­јем пла­ме­ну се гре­ју сва би­ћа и сва ство­ре­ња; пре­те да уби­ју ра­дост жи­во­та, ра­ђа­ну из сло­бо­де, уза­јам­но­сти и де­лат­не са­мо­жр­тве­но­сти. Са­мо Вас­кр­сли Хри­стос, Ко­ји се усе­лио у нас и до­шао ме­ђу нас – да слу­жи, а не да вла­да; да се да­ру­је и жр­тву­је, а не да жр­тву­је се­би дру­ге – об­на­вља у на­ма огањ не­се­бич­не љу­ба­ви, брат­ске уза­јам­но­сти, слу­же­ња и са­мо­жр­тве­но­сти", наводи се у посалници.

Служење Свете архијерејске литургије својим појањем пратило је и Српско пјевачко друштво "Слога" под диригентском палицом ђакон Душка Сандића.