УГ Тендер: Истиче вријеме за поправку Закона о јавним набавкама

Већ смо писали о труду УГ Тендер у покушају да се спријечи доношење новог Закона о јавним набавкама који увелико омогућава корупцију и золупотребе. УГ Тендер је усклопу тих активности у Сарајеву организовало дводневни семинар о корупцији у БиХ, с посебним освртом на проблематику у јавним набавкама, а у раду семинара учествују представници институција и […]

четвртак, 19 маја, 2011 / 17:54

Већ смо писали о труду УГ Тендер у покушају да се спријечи доношење новог Закона о јавним набавкама који увелико омогућава корупцију и золупотребе.

УГ Тендер је усклопу тих активности у Сарајеву организовало дводневни семинар о корупцији у БиХ, с посебним освртом на проблематику у јавним набавкама, а у раду семинара учествују представници институција и министарстава из ФБиХ и БиХ.

Представници институција и министарстава су детаљније упознати посебно са слабостима и нерегуларностима у провођењу актуелног Закона о јавним набавкма (ЗЈН) који омогућавају и доприносе корупцији, као и непримјереностима у предложеном Нацрту новог ЗЈН-а који ће неминовно омогућити још већи степен корупције и легализацију исте, те предложеним Амандманима Удружења чијом би се уградњом у одредбе новог ЗЈН-а значајније повећала транспарентност, ефикасност и свакако рационално трошење јавних финансијских средстава, чиме би се годишње смањила корупција у јавним набавкама од више стотина милиона КМ.

Оглашене јавне набавке

УГ Тендер, такође редовно медијима достацља преглед оглашених јавних набавки Отвореним поступком из Службеног гласника БиХ (број 34) од 09.05 2011., уговорних органа који су навели:
а) незаконите поткритерије за избор економски најповољније понуде утврђене чланом 34. ЗЈН-а,
б) непримјерене висине новчане накнаде за откуп тендерске документације.

а)
1.ОДЈКП „Градско гробље“ Бања Лука
-естетски изглед 30%
б)
1.Јавно комунално-услужно предузеће „Комуналије“ д.о.о. Велика Кладуша, 100КМ
2.ЗП рудник и термоелектрана Гацко а.д. 100КМ
4.РМУ „Какањ“ д.о.о. Какањ, 117КМ
5.ЗП Рудник и ТЕ Угљевик , 117КМ
6.МУП Бихаћ-Управа полиције Бихаћ, 50КМ по лоту (9 лотова), 20КМ лот 10
7.Јавно предузеће за комуналне и занатске услуге „Рад“ Лукавац, 100КМ
8.ЈП Електропривреда БиХ дд Сарајево-ЗД рудник мрког угља „Какањ“ д.о.о. Какањ, 58,50КМ по лоту (11 лотова)
9.Општина Цазин-Служба за финансије и рачуноводство, 100КМ
10.ЈП Жељезнице федерације БиХ д.о.о. Сарајево, 100КМ
11. Општина Чапљина, 100КМ
12. Фонд за заштиту околиша Федерације БиХ Сарајево, 150КМ
13. ЗУ “Општа болница” Приједор, 100КМ
14.Предузеће за поштански саобраћај Републике Српске ад Бања Лука, 100КМ
15.ЈУСЗ Социјално геријатријски центар Бања Лука, 100КМ
16.Републички завод за статистику Бања Лука, 100КМ
17.МХ Електропривреда Републике Српске-матично предузеће ад Требиње, 100КМ
18.Кантолано јавно комунално предузеће “Рад” д.о.о. Сарајево, 50КМ полоту (4 лота)
19.Клинички центар Бања Лука, 100КМ
20.РМУ “Бановићи” дд Бановићи, 50КМ по лоту (2 лота)
21.ШДП “Унско-санске шуме” д.о.о. Босанска Крупа, 40КМ по лоту (8 лотова)
22.Јавно предузеће Електропривреда БиХ дд Сарајево, 190КМ
23.Општина Вукосавље, 150КМ
24. Општина Тузла-служба за комуналне послове, изградњу и послове мјесних заједница Тузла, 100КМ
25. Министарство саобраћаја кантона Сарајево-дирекција за путеве Сарајево, 100КМ
26.Општина Пале-Прача, 200КМ
27.Општина Витез, 100КМ
28. Агенција за водно подручје ријеке Саве Сарајево, 300КМ
29.Федерални завод за пољопривреду Сарајево, 300КМ

У члану 18. став (4) ЗЈН-а БиХ наведено је „новчана накнада ће покривати само стварне трошкове копирања и достављања документације понуђачима“.

*цијена двостраног копирања 15 листа, колико просјечно чини тендерску документацију износи 1,50 КМ, достава путем поште једног комплентног стања документације 3 КМ, што имплицира да објективно за такву једну набавку цијена документације не би требала да буде већа од 4,5 КМ.

Будући да Агенција за јавне набавке не обавља одговорно обавезу утврђену у Правилнику о провођењу поступака мониторинга јавних набавки у дијелу који се односи на праћење оглашених јавних набавки у Службеном гласнику БиХ, са циљем упозорења и онемогућавања уговорних органа на незаконито провођење набавке, Удружење грађана „Тендер“ ће то чинити путем редовног обавјештавања Вас, средстава јавног информисања.