Транспаренси: Ефбиховски законодавци ублажавају кривично дјело посредовања у миту

Представнички дом Парламента ФБиХ усвојио је у скраћеном поступку Приједлог закона о измјени и допуни Кривичног закона ФБиХ којим се мијења један од облика кривичног дјела Примање награде или другог облика користи за трговину утицајем, а којим је инкриминисано противзаконито посредовање.

четвртак, 21 јуна, 2018 / 12:12

Приједлогом који је у скраћени законодавни поступак упутила посланица Елзина Перић фактички се брише тежи облик овог кривичног дјела, а којим је криминализована ситуација када починилац користећи се својим службеним или друштвеним положајем, или утицајем, посредује да се изврши или не изврши нека службена или друга радња.

Спорним приједлогом предвиђа се да је неопходно да се уз посредовање захтијева или прими мито, или обећање мита за себе или другог. На овај начин се сужава криминална зона у односу на један од облика трговине утицајем, те се отклањају законске основе за кривични прогон политичке корупције и најтежих облика криминалитета.

ТИ БиХ подсјећа да је у свом Извјештају из прошле године Група земаља за борбу против корупције (ГРЕЦО) поздравила то што је Кривичним законом ФБиХ прописан посебни облик трговине утицајем, а који се односи на противзаконито посредовање. Приједлогом који је у скраћени поступак упутила посланица Елзина Перић ствара се опасност да се поништи ово достигнуће, и да се уназади законодавни оквир који се односи на борбу против корупције. Посебно забрињава то што су посланици Представничког дома Парламента ФБиХ, и поред сталног истицања да сматрају веома битним борбу против корупције, подржали приједлог којим се укидају претпоставке за кривични прогон корупције. У јавности су се појавиле оправдане сумње да ће се управо брисањем једног облика кривичног дјела корупције погодовати лицима којима се тренутно суди у неким од највећих предмета, као што је предмет Незаконита запошљавања против Амира Зукића и осталих. И то тако што им се усвајањем ове измјене више неће моћи судити за дјела која им се стављају на терет.

ТИ БиХ позива посланике Представничког дома да не усвоје спорне измјене, а посланицу Елзину Перић да повуче исту, али и Владу ФБиХ и Федерално министарство правде да упозоре посланике на озбиљност посљедица које би могле настати усвајањем измјена којима се заправо декриминализује тежи облик трговине утицајем.

Уколико би се ове измјене усвојиле, Парламент ФБиХ би показао да му је циљ онемогућити борбу против
корупције.