ТИ: Још детаља о школском сукобу интереса у Аеродромима РС

Јавно предузеће Путеви Републике Српске додијелило је уговор у вриједности око 80.000 КМ фирми "Веј-ту-го", која је у вријеме избора најповољнијег понуђача била у власништву Зорана Ињца, који је запослен у Путевима РС.

четвртак, 21 септембра, 2017 / 15:07

Уговор је додијељен за "Израду студије и пројекта имплементације система за аутоматско мјерење укупне масе и осовинског оптерећења теретних возила у покрету", те је и у овом случају, као и у случају Аеродрома РС, конзорциј на челу са "Веј-ту-го" (WAY2GO) био једини понуђач.

Посебно је занимљиво да је у тендерској документацији за ову набавку као контакт особа у Путевима РС био наведен управо Зоран Ињац, чиме се нашао у директном сукобу интереса.

"Веј-ту-го" д.о.о. Бања Лука, како је Транспаренцy Интернатионал у БиХ већ указивао, је предузеће које је тек недавно основано, а до сада су, и то у размаку од неколико дана, као најповољнији понуђач изабрани од стране два јавна предузећа – Аеродроми РС, гдје је Зоран Ињац предсједник Надзорног одбора, и Путеви РС, гдје је исти запослен. Укупна вриједност ових послова је око 167.000 КМ.

ТИ БиХ напомиње да Закон о јавним предузећима РС као сукоб интереса дефинише управо ситуације када интерес повезаних лица у предузећу, у које спадају сви запослени, утиче или може утицати на интерес предузећа, те прописује обавезу повезаним лицима да дају увид у све трансакције или односе које би могле довести до сукоба интереса. Закон такође изричито забрањује давање повољнијих услова запосленима или лицима која су са њима повезана, као и обавезу свима да уколико имају сазнања о постојању сукоба интереса о томе обавијесте управу и надзорни одбор.

ТИ БиХ је упутио захтјев Путевима РС да достави информације о томе да ли су надзорни одбор и управа упознати са свим околностима у вези са овом јавном набавком, те уколико нису које ће мјере подузети, имајући у виду евидентни сукоб интереса при провођењу набавке.Оставите одговор