Савремено од савременијег: Нова размјена података о здравственом осигурању

Mинистарство управе и локалне самоуправе Републике Српске и Фонд здравственог осигурања Републике Српске, потписали су унапређени Споразум о коришћењу података из Централне базе другог примјерка матичних књига, који ће омогућити безбједнију размјену података и убрзати провјеру вјеродостојности информација о корисницима Фонда.

петак, 3 новембра, 2017 / 16:34

Овим чином наставља се успјешна дугогодишња сарадња ресорног Министарства и Фонда здравственог осигурања.

"Споразум ће допринијети унапређењу наше сарадње у безбједносном смислу, али и унапређењу саме технологије јер су се до сада подаци размјењивали на застарјели начин", изјавила је министaрка Решић, додајући да је и ово један од начина којим се прате савремена достигнућа информационих технологија у овој области.

Фонд ће податке користити у сврху вођења матичне евиденције осигураних лица и контроли корисника права из здравственог осигурања.

Потписивањем унапређеног Споразума о коришћењу података из Централне базе другог примјерка матичних књига, размјена података између Фонда здравственог осигурања и ресорног Министарства, обезбједиће бржу провјеру корисника те смањити бројне злоупотребе.