Са прољећем стижу први ревизорски извјештаји

Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске објавила је прве ревизорске извјештаје о финансијским извјештајима буџетских корисника за 2012. годину. Министарству управе и локалне самоуправе Републике Српске за 2012. годину дато је позитивно мишљење, уз скретање пажње на процедуру обезбјеђења средстава за обрачун и исплату накнада за посебне резултате у раду и прекорачење лимита […]

уторак, март 19, 2013 / 10:58

Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске објавила је прве ревизорске извјештаје о финансијским извјештајима буџетских корисника за 2012. годину.

Министарству управе и локалне самоуправе Републике Српске за 2012. годину дато је позитивно мишљење, уз скретање пажње на процедуру обезбјеђења средстава за обрачун и исплату накнада за посебне резултате у раду и прекорачење лимита у буџету за јавне набавке путем директног споразума, у односу на укупно одобрени буџет за јавне набавке

Позитивно ревизорско мишљење, без скретања пажње, дато је Републичкој управи за обнову и изградњу, уз препоруку руководству Дирекције да, у сарадњи са надлежним министарством, утврди фер вриједност некретнина којима управља и у својим пословним књигама изврши њихово евидентирање по фер вриједности.

Хеликоптерски сервис Републике Српске је, без препорука, добио позитивно мишљење с обзиром да у пословању овог буџетског корисника нису утврђене грешке и неправилности.

Из Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске саопштено је да су први извјештаји објављени двадесетак дана раније у односу прве објављене извјештаје прошле године.

"Значајно помјерање рока за припрему и презентацију првих извјештаја о ревизији указује на повећање степена ефикасности у раду Главне службе за ревизију, што је посебно значајна чињеница имајући у виду да се број запослених у овој јавној институцији није повећавао, док су јој буџетска средства за 2013. годину умањена у односу на претходну годину“, наводе из Главне службе за ревизију јавног сектора.Оставите одговор