Ребаланси буџета на свим нивоима

Министар науке и технологије Републике Српске Јасмин Комић рекао је да буџетске мјере које је предложила Влада Српске подразумијевају извршење ребаланса буџета на свим нивоима – републичког, локалних заједница, те заједничких институција БиХ. Комић је на посебној сједници Народне скупштине Републике Српске о санацији штете од поплава у Српској, рекао да у буџетске мјере спадају […]

понедељак, 16 јуна, 2014 / 11:36

Министар науке и технологије Републике Српске Јасмин Комић рекао је да буџетске мјере које је предложила Влада Српске подразумијевају извршење ребаланса буџета на свим нивоима – републичког, локалних заједница, те заједничких институција БиХ.

Комић је на посебној сједници Народне скупштине Републике Српске о санацији штете од поплава у Српској, рекао да у буџетске мјере спадају и репрограмирање грантова за пројектне и програмске активности у складу са ситуацијом изазваном поплавама, као и додатно задужење Српске за финансирање санације штете.

"Ту је и пролонгирање уплате за концесионе накнаде на угроженим подручјима, прерасподјела прихода од концесионих накнада, задуживање јединица локалне самоуправе у случају када се врши прекорачење
прописаног задужења и рационализација агенција на нивоу БиХ", навео је Комић.

Он је рекао да су донијете економске мјере, јер су поплаве условиле престанак рада и угрожавање рада већег броја привредних субјеката, као и мјере везане за пољопривреду у циљу подршке обнови, санацији и
оживљавању пољопривредне производње на угроженим подручјима.

Комић је рекао да су сетом мјера обухваћене и оне које дефинишу санацију и реконструкцију јавних институција, инфраструктурних објеката и културно-историјских споменика.