Продужен рок за достављање пројектних приједлога за унапређење енергетске ефикасности МСП из РС

Рок за подношење пријава по Јавном позиву за достављање пројектних приједлога за унапређење енергетске ефикасности МСП из Републике Српске путем бесповратних финансијских средстава из Механизама за подршку имплементацији стратегија развоја МСП, продужава се са крајњим роком за достављање пријава: 15.11.2019. године, до 15.00 часова.

четвртак, 31 октобра, 2019 / 16:18

Пројектне приједлоге могу да доставе субјекти регистровани у БиХ, који обављају дјелатност пословног савјетовања, као и послове цертификације, укључујући област управљања енергијом (стандард ЕН ИСО 50001).

Укупан расположиви износ бесповратних финансијских средстава за овај јавни позив је 50.000,00 КМ.

Средства могу бити кориштена за реализацију пројектних интервенција које доприносе јачању понуде и потражње у погледу управљања енергијом у МСП, односно јачању капацитета за унапређење енергетске ефикасности МСП и примјену стандарда ЕН ИСО 50001:2018 (Управљање енергијом), како је дефинисано у Упутству.

Јавни позив са детаљним информацијама и обрасцима је доступан на повезници.

Јавни позив је расписан у оквиру пројекта "Европски акт о малом бизнису као оквир стратегија и политика за мала и средња предузећа у Босни и Херцеговини – СБА у БиХ", који финансира Сида путем Амбасаде Шведске у БиХ.