Нацрт, не цртеж: Слободни умјетници улазе у закон као самостални + стручњаци у култури

Нацрт закона о стицању статуса самосталног умјетника и самосталног стручњака у култури, чији је предлагач Министарство просвјете и културе Републике Српске, биће разматран на 13. редовној сједници Народне скупштине Републике Српске, која ће бити одржана 1. 12. 2020. године.

петак, 27 новембра, 2020 / 21:08

Нацртом се дефинишу поступак стицања статуса, права и обавезе самосталног умјетника и самосталног стручњака у култури, вођење евиденције о самосталним умјетницима и самосталним стручњацима у култури, те друга питања од значаја за самосталне умјетнике и самосталне стручњаке у култури.

Циљ утврђивања статуса самосталног умјетника и самосталног стручњака у култури је подстицање умјетничког и културног стваралаштва умјетника и стручњака у култури Републике Српске, те утврђивање административних и финансијских мјера као подршке умјетности.

Нацртом Закона дефинисано је да умјетници и стручњаци који стекну статус самосталног умјетника и самосталног стручњака у култури остварују право на уплату доприноса за пензијско и инвалидско осигурање, те здравствено осигурање из буџета Републике Српске.

Умјетник и стручњак препознати су као кључни субјекти у процесу испуњавања културних потреба, а овим законом настоји се ојачати њихова позиција у култури, као и њихов социјални положај.

Самостални умјетник је умјетник који самостално, у виду јединог занимања, ствара ауторска дјела из области умјетности или изводи и интерпретира умјетничка или ауторска дјела из области умјетности и културе. Статус самосталног умјетника може се стећи за сваку дјелатност у области умјетничког стваралаштва, продукције и интерпретације уколико испуњава опште и посебне услове.

Самостални стручњак у култури је стручњак у култури који самостално, у виду јединог занимања, ствара ауторска дјела и обавља послове из области умјетности и културе, а статус самосталног стучњака у култури може се стећи за сваку дјелатност у области истраживања, презентовања, документовања, заштите и промовисања културе.

Општи услови за стицање статуса самосталног умјетника и самосталног стручњака у култури су: да је држављанин Републике Српске и БиХ, да има пребивалиште на територији Републике, да није у радном односу, да му је умјетничко стваралаштво и дјеловање једино занимање и да је уписан у Регистар умјетника у култури који води Министарство.

Посебни услови за стицање статуса самосталног умјетника и статуса самосталног стручњака у култури су да има доказане резултате у професионалном бављењу умјетничком, односно стручном дјелатношћу у области културе на територији Републике, у посљедњих 10 година, да има остварена признања и награде на домаћем или међународном нивоу у области којом се бави, у посљедњих 10 година, да има позитивно мишљење репрезентативног струковног удружења, те доступност и видљивост, односно јавно објављена умјетничка, односно стручна дјела.

Поступак додјеле статуса самосталног умјетника у култури спроводи се путем јавног позива који ће расписивати Министарство сваке три године, а поступак додјеле статуса самосталног умјетника у култури спроводиће петочлана комисија.

Министарство просвјете и културе Републике Српске водиће Регистар самосталних умјетника и Регистар самосталних стручњака у култури.

Нацрт овог закона прописује и услове под којим престаје статус самосталног умјетника, односно стручњака у култури.Оставите одговор