МУП каже: Сваки четврти возач не посједује зимску опрему у возилу

Полицијски службеници су у оквиру ове акције контролисали укупно 9.020 моторних возила, те утврдили постојање прекршаја у 5.229 случајева. Од овог броја, 3.994 прекршаја односи се на акцију, док се 1.235 прекршаја односи на остале прекршаје у саобраћају.

среда, 12 децембра, 2018 / 13:30

Полицијски службеници Министарства унутрашњих послова Републике Српске су приликом реализације петодневне акције појачане контроле учесника у саобраћају, с акцентом на посједовање зимске опреме, техничку исправност моторних возила и затамљеност стаклених површина на моторним возилима, уврдили да сваки четврти контролисани возач не посједује зимску опрему у возилу, а техничка неисправност возила је утврђена код сваког осмог контролисаног возила.

Због непосједовање законом прописане зимске опреме издато је 2.159 прекршајних налога, а због утврђене техничке неисправности моторних возила издато је укупно 1.127 прекршајних налога/извјештаја о прекршају. За непрописно затамњене стаклене површине на моторним возилима издато 638 прекршајних налога.

Подсјећамо возаче да од 15. новембра ове, до 15. априла сљедеће године, без обзира на временске услове, сва моторна возила морају имати одговарајућу зимску опрему и морају је користити без обзира на временске услове.
Под зимском опремом подразумијева се да путничка моторна возила и остала моторна возила чија највећа дозвољена маса није већа од 3.500 кг и немају више од 8 сједишта имају зимске пнеуматике на сва четири точка.

Зимска гума на свом боку означена је сљедећим ознакама: МС, М+С или М&С и знаком сњежне пахуљице на стилизованом обрису планине с три врха, чија дубина газећег слоја по дубини износи најмање четири милиметра или гуме са љетним профилом чија дубина газећег слоја износи минимум 4 милиметра и у прибору одговарајући ланци који се постављају на погонским точковима у случају зимских услова.
Моторна возила чија највећа дозвољена маса прелази 3.500 кг и аутобуси морају имати зимске пнеуматике на погонским точковима, а под зимском опремом за ова возила подразумијева се још и ланци за снијег и приручни алат (лопата, врећа пијеска од 25 до 50 килограма) или гуме са љетним профилом чија дубина газећег слоја по дубини износи минимум 4 милиметра и у прибору ланце који се постављају на погонским точковима у случају зимских услова, а под зимском опремом за ова возила подразумијевају се још и приручни алат (лопата, врећа пијеска од 25 до 50 килограма).
За непосједовање зимске опреме, према Законом о основама безбједности саобраћаја на путевима БиХ изриче се новчана казна од 40 КМ и по потреби такво возило се искључује из саобраћаја.

Апелујемо на возаче да поштују законске обавезе у погледу посједовања и коришћења зимске опреме, те да у саобраћају учествују са технички исправним возилом и тако заштите себе, али и друге учеснике у саобраћају.