Мали акционари: Лажни стечај Фруктоне

Сутра ће се у просторијама Окружног привредног суда у Бањој Луци одржати наставак рочишта у стечајном поступку предузећа „Фруктона“ а.д. Бања Лука.  По мишљењу Савеза удружења малих акционра РС и Удружења малих акционара „Фруткона“ а.д. Бања Лука, случај има елементе лажног стечаја, а за своје тврдње имају подуже и детаљно објашњење. – Извјештај о утврђивању […]

четвртак, децембар 23, 2010 / 16:05

Сутра ће се у просторијама Окружног привредног суда у Бањој Луци одржати наставак рочишта у стечајном поступку предузећа „Фруктона“ а.д. Бања Лука.

 По мишљењу Савеза удружења малих акционра РС и Удружења малих акционара „Фруткона“ а.д. Бања Лука, случај има елементе лажног стечаја, а за своје тврдње имају подуже и детаљно објашњење.

– Извјештај о утврђивању услова за отварање поступка стечаја над имовином А.Д: „Фруктона“ Бања Лука (сачињен од стране тада привременог а сада стечајног управника Грујић Љиљане) има доста нетачних података, тенденциозан је и има очигледан циљ уништавање предузећа које је до недавно једино на просторима Босне и Херцеговине имало лиценцу за пуњење једног од најпознатијих свјетских брендова, “Пепси кола“ и које уз мала улагања поново може кренути са радом, ради чега ће представници Удружења малих акционара „Фруктона“ а.д. Бања Лука бити против усвајања Извјештаја стечајног управника , а за израду плана реорганизације предузећа који ће омогућити да у кратком року „Фруктона“ поново проради – саопштено је из УМА “Фруктоне“.

Раскинути приватизациони уговор јер исти није испоштован

У поменутом Извјештају, кажу акционари, само се наводи да је јула 2003. године извршена приватизација државног капитала у складу са Уговором о продаји државног капитала закљученог са “KreisTradeIndustriehandelGmbhInsbruk“, власништово Поповић Неђељка, који на тај начин постаје власник 51,08% капитала предузећа .

Нигдје се не наводи да је инсбрушки Крајс тада дао само 25.000 КМ, те да се обавезао да ће измирити обавезе предузећа од око 13 милиона КМ.

– По подацима којима располажемо, та обавеза није извршена, ради чега се приватизациони уговор треба раскинути, што би ствари помјерило из темеља.

Стечајни управник је у Извјештају лажно навела Недељка Поповића као лице овлаштено за заступање предузећа.

– Док се као  лице овлаштено за заступање предузећа на страни број 5 Извјештаја наводи Поповић (Миладина) Миланко, који је у својству директора уписан дана 20.12.2006. године и који је посљедње евидентирани (што је по подацима којима располажемо апсолутно тачно),  на страни број 17 истог Извјештаја се наводи да је директор предузећа у моменту покретања стечајног поступка био Поповић Неђељко, што је апсолутно нетачно, јер Поповић Недељко никада није био у суду уписан као лице овлаштено за заступање предузећа.

Споран је и начин доласка до документације, објашњавају у удружењу.

 На страни број 5 стечајни управник наводи како у канцеларији директора предузећа „Фруктона“ а.д. Бања Лука није затекла лице које обавља функцију директора (поставља се питања како је и од кога стечајни управник могла узимати документацију предузећа, да ли је документација изношена и уништавана, ради чега је упитан читав поступак стечаја)

Иако је имовина предузећа у центру Бање Луке и на приједорској петљи искњижена на основу фиктивних уговора, стечајни управник наводи како предузеће нема имовине у виду непокретности , јер су , како каже : „исте продане 2008. године и искњижене из биланса стања за пословну 2009. годину“ ?!

– Дакле, стечајни управник се ставља у улогу суда и пресуђује ваљаност фиктивних и ништавих уговора ?!

Фиктивним уговорима до огромне имовине

Основни уговор је сачињен 19.08.2008. године, а 20.02.2009. године Анекс уговора , којим Недељко Поповић у име „Фруктоне“ продаје бањолучком Крајс индустри ханделу , кога заступа Слободан Жупљанин 8.119 м2 земљишта у центру Бање Луке, производну халу и пословну зграду, јер је, како се наводи , бањолучки “Крајс“ измирио кредит који је Недељко Поповић раније дигао.

Уговор је у име „Фруктоне“ потписао Недељко Поповић, који никада није био лице овлаштено за заступање предузећа, што је један од разлога ништавости овог уговора, а у име бањолучког “Крајса“ Слободан Жупљанин. Уговор је овјерен код нотара Наде Жупљанин у Котор Вароши.

Нејасно је зашто се уговор предузећа које се налази у центру Бање Луке ради у Котор Вароши, а мали акционари кажу да је то можда из разлога што су сви актери са подручја Котор Варошке општине – Поповић из села Доње Липље, Жупљанин из села Малсловаре.

– Ови „свемогући“ људи су 19.08.2010. године изгледа  и потписали уговор, и у катастру се увели као посједници, а тог дана су и „грунтовно“ постали власници.

 29.07.2010. године бањолучки “Крајс“ платио Хипо Банци 73.514,33 КМ на име камата, а Хипо Банка истог дана поднијела Основном суду у Бањој Луци приједлог за брисање дијела заложног права ?!

– По фиктивном уговору бањолучки “Крајс“ обећао Поповићу да ће Фруктони дати 3 милиона КМ за куповину земљишта на коме ће изградити нову производну халу у површини од 5.000 м2

Ангажоваћемо Интерпол

На страни број 8 Извјештаја, стечајни управник  наводи како у укупно стање имовине улази 2.192.300 КМ нематеријалних улагања , затворених цесијом између аустријског и швајцарског “Крајса“ , међународном цесијом.

– Обзиром да су власници Крајса (циришког – Илија Сировина и инсбрушког – Недељко Поповић ) у „Фруктони“ направили низ противзаконитих радњи, а стечајна управница наводи како ће доказивање у судском спору везано за међународну цесију бити тежак и дугорочан процес, да би јој помогли, Савез УМА РС и УМА „Фруктона“ ће ангажовати Интерпол.

На страни број 11 Извјештаја стечајни управник наводи да у рачуноводственој документацији нема доказа да су средства од 2.192.300,34 КМ  примљена у „Фруктону“ Бања Лука ?! И иначе, како смо могли примијетити, нема много доказа о примљеним средствима у предузеће. Стечајна управница констатује : „По исказаном стању у бруто билансу који је рађен за 7 мјесеци 2010. године, Фруктона потражује износ од 2.192.300,34 КМ од “KreisTradeIndustriehandelGmbHInsbruck“ Аустрија, наплата овог потраживања је неизвијесна , те привремена стечајна управница ту наплату не може узети као слободна средства из којих ће се финансирати стечајни поступак“

Непрегледни подаци из Извјештаја објелодањени на самом рочишту

Стечајним повјериоцима није било омогућено да равноправно учествују у поступку из разлога што су подаци из Извјештаја од стране стечајног управника објелодањени на самом рочишту : табеле дуговања и потраживања су непрегледне, преглед судских спорова је само таксативно набацан текст.

На примјер:

Тужилац : M.MayWien , тужени : Фруктона. вриједност спора : 124.400 КМ, или –  тужилац : „Фруктона“ , тужени : „Кондор компани“д.о.о. Приједор, вриједност спора : 79.636,76 КМ и још таквих 10-так случајева, наводи се, налазе се код адвоката Бубић Горана ( случајно или не, и он је из Масловара).

Стечајни управник сарађује са људима који су уништили предузеће

На страни број 14 Извјештаја се наводи како је стечајној управници Малинић Недељко (у Извјештају погрешно написано Малић) доставио пуномоћ којом већински власник Фруктоне даје овлаштења Малинићу да преузме све радње које су неопходне за пословање друштва, те даље наводи да  „ се друштвом не може управљати на основу пуномоћи, већ на основу законом утврђене процедуре , те сам пословну комуникацију везано за предстечајни поступак обављала са господином Жарком Малићем потпредсједником Управног одбора „Фруктона“ а.д. Бања Лука“ ?!

– Ово Малићем је грешка, ради се устварио о Жарку Микићу из которварошког села Церовица, који је директор бањолучке „Витаминке“ , предузећа чији је најзначајнији власник циришки “Крајс“ (76,63%), док у „Фруктони“ циришки “Крајс“ има 16,03% капитала. Овдје је очигледно да се ради о повезаним лицима. Чим је циришки “Крајс“ купио прву акцију, био је обавезан да заједно са својим инсбрушким имењаком објави понуду о преузимању предузећа, што никада није урађено и што је само један у низу противзаконитих радњи ових повезаних лица.

Жарко Микић и Слободан Жупљанин и даље имају канцеларије у сједишту Фруктоне

Иако је у Фруктони отворен стечајни поступак, у канцеларијама њене управе и дан данас раде лица која су  међу најодговорнијим за уништавање „Фруктоне“, објашњавају акционари.

– Уколико суд по хитном поступку не забрани Жарку Микићу и Слободану Жупљанину кориштење канцеларија предузећа у стечају, Удружење малих акционара „Фруктона“ ће почети да користи најмање 3 канцеларије у предузећу (сасвим је могуће да нам се свиде управо канцеларије поменуте двојице котор-варошана)

На страни 17 Извјештаја , стечајни управник наводи : „Предлагач покретања стечајног поступка у овом предмету је Поповић (Мирка) Недељко, законски заступник већинског власника Фруктоне.

У приједлогу предлагач је навео да предузеће не може испуњавати своје законске обавезе због платежне неспособности! ?!

– Стечајни поступак покрећу повјериоци, а не значајни власници, што је само једна у низу  незаконитих радњи у овом процесу лажног стечаја – пише о опширној анализи Удружења малих акционара “Фруктоне“.

Посебно одјељење за организовани криминал, привредни криминал и корупцију доставило је, 26.10.2010. године обавијештење Савезу УМА РС о уступању предмета против Илије Сировине, власника “Крајс трејд индустрихандел АГ Басел“, Недељка Поповића, власника “Крајс трејд индустрихандел ГмбХ Инсбрук“, Слободана Жупљанина , директора Интеринвест-Крајс д.о.о. Бања Лука и Жарка Микића, директора „Витамнинка“ а.д. Бања Лука, Окружном тужилаштву Бања Лука.

Уколико се настави са лажним стечајем , Савез УМА РС и УМА „Фруктона“ а.д. Бања Лука ће поднијети кривичне пријаве против стечајног управника Грујић Љиљане и свих осталих умијешаних у лажни стечај.

 Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *