Истраживање ставова грађана РС: Није добро, а неће ни бити

Фронтал.РС доноси још једно истраживање јавног мнења, које је прилично незапажено прошло у другим медијима. Вјероватно зато, што приказује да становништво РС у већини нема позитиван поглед на дешавању у будућности. Озбиљних анализа и оцјена шта ће се дешавату у будућности, поготово у некој вишегодишњој пројекцији, у нашој јавности готово да и нема. Разлог за […]

недеља, јул 5, 2009 / 08:55

Фронтал.РС доноси још једно истраживање јавног мнења, које је прилично незапажено прошло у другим медијима. Вјероватно зато, што приказује да становништво РС у већини нема позитиван поглед на дешавању у будућности.

Озбиљних анализа и оцјена шта ће се дешавату у будућности, поготово у некој вишегодишњој пројекцији, у нашој јавности готово да и нема. Разлог за то је вјероватно што нас и сама мисао шта ће бити за 5 или 10 година дубоко онеспокојује, и доводи до поражавајућег закључка да, у већини општедржавних случајева, не управљамо својом сопственом судбином.

Агенција Прајм Комуникејшнс (Prime Communications) је спровела истраживање ставова грађана Републике Српске (38 општина), и ми га овдје преносимо у цјелости.

Укупно је испитано 1000 испитаника техником усменог интервјуа, на основу унапријед припремљеног упитника. Популација репрезентована истраживањем, дефинисана је као општа популација Републике Српске старија од 18 година. Примјењен је вишеетапни стратификовани случајни узорак (могућа грешка + – 3%)

Истраживање је реализовано од 30.05 до 07.06. 2009. године, за властите потребе, у оквиру пројекта „Република Српска данас".

Да ли мислите да се ситуација у Републици Српској, генерално гледајући, развија у добром или лошем правцу?

Као што се и види на насловном графикону, више од половине грађана Републике Српске (54,5%) сматра да се општа ситуација у ентитету одвија у погрешном правцу, док нешто више од једне трећине испитаника (35,2%) тврди да се ситуација развија у добром смјеру.

Табела 1. Да ли мислите да се ситуација у Републици Српској, генерално гледајући, развија у добром или лошем правцу?

Пол испитаника Мушкарци Жене

Без одговора

1.4%

1.2%

У правом смјеру

37.7%

33.2%

У погрешном смјеру

54.1%

54.7%

Одбијање

1.2%

1.6%

Не зна

5.6%

9.2%

Мушкарци у већем проценту (37,7%), него жене (33,2%) сматрају да се ситуација у Републици Српској одвија у правом смјеру.

Табела 2. Да ли мислите да се ситуација у Републици Српској, генерално гледајући, развија у добром или лошем правцу?

Године старости 18 – 29 30 – 44 45 – 59 > 60

Без одговора

1.9%

0.6%

1.7%

1.2%

У правом смјеру

37.4%

33.1%

33.9%

37.8%

У погрешном смјеру

47.6%

59.2%

56.0%

52.9%

Одбијање

2.4%

1.3%

.7%

1.7%

Не зна

10.7%

5.8%

7.7%

6.4%

Интересантно је да најмлађи (37,4%) и најстарији испитаници (37,8%) у већој мјери него средовјечни испитаници сматрају да се ситуација у Републици Српској креће у правом смјеру.

Табела 3. Да ли мислите да се ситуација у Републици Српској, генерално гледајући, развија у добром или лошем правцу?

Образовање О.Ш. Занат С.Ш. – IV степен ВС и ВСС

Без одговора

1.7%

1.4%

1.8%

У правом смјеру

27.5%

31.7%

36.3%

41.8%

У погрешном смјеру

62.5%

61.3%

53.4%

41.8%

Одбијање

2.5%

1.4%

1.2%

Не зна

10.0%

2.9%

7.5%

13.3%

С порастом образовања испитаника расте и увјереност да се ситуација у ентитету развија у добром правцу.

Да ли мислите да се ситуација у Босни и Херцеговини, генерално гледајући, развија у добром или лошем правцу?

Преко двије трећине грађана Републике Српске (68,3%) сматра да се ситуација у БиХ одвија у погрешном правцу.

Табела 4. Да ли мислите да се ситуација у Босни и Херцеговини, генерално гледајући, развија у добром или лошем правцу?

Пол испитаника Мушкарци Жене

У правом смјеру

19.3%

19.1%

У погрешном смјеру

71.6%

64.7%

Одбијање

1.2%

2.9%

Не зна

7.9%

13.3%

Да ситуација у Босни и Херцеговини иде у погрешном смјеру сматра 71,6% мушкараца и 64,7% жена.

Табела 5. Да ли мислите да се ситуација у Босни и Херцеговини, генерално гледајући, развија у добром или лошем правцу?

Године старости 18 – 29 30 – 44 45 – 59 > 60
У правом смјеру

20.7%

19.8%

17.4%

18.2%

У погрешном смјеру

63.5%

67.9%

71.0%

70.6%

Одбијање

2.0%

1.6%

1.0%

4.7%

Не зна

13.8%

10.7%

10.6%

6.5%

Са порастом година старости расте и број испитаника који сматрају да се ситуација у Босни и Херцеговини развија у погрешном правцу.

Табела 6. Да ли мислите да се ситуација у Босни и Херцеговини, генерално гледајући, развија у добром или лошем правцу?

Образовање ОШ Занат ССС – IV степен ВС и ВСС
У правом смјеру

17.5%

15.3%

22.7%

14.1%

У погрешном смјеру

70.0%

74.2%

63.8%

69.9%

Одбијање

2.5%

3.0%

1.2%

3.1%

Не зна

10.0%

7.6%

12.3%

12.9%

Међу испитаницима који имају завршен занат највише је оних који сматрају да се ситуација у држави одвија у погрешном правцу (74,2%), док испитаници с завршеном средњом школом у највећем проценту (22,7%) опажају кретања у држави као позитивна.Оставите одговор