Демантиј министарства у случају доцента-декана Предрага Ћеранића

Министарство просвјете и културе Републике Српске обавјештава јавност да су нетачне информације које су објавили поједини медији да Министарство није поступило у складу са законом по захтјеву др Миле Ракића у вези са избором декана Факултета за безбједност Предрага Ћеранића у звање доцента.

субота, 29 септембра, 2018 / 16:30

Одбор за безбједност Народне скупштине Републике Српске доставио је Министарству просвјете и културе 20. новембра 2017. године представку др Миле Ракића о наводно незаконитом поступању Комисије за избор наставника за ужу научну област Безбједносне науке на Факултету безбједносних наука, по конкурсу од 8 марта 2017 године, с молбом да се поступи по представци и обавијести Одбор за безбједност о предузетим активностима.

Министарство просвјете и културе упутило је, у складу са законском процедуром, у децембру 2017. године, допис Одбора за безбједност и представку др Миле Ракића Сенату Универзитета у Бањој Луци на изјашњење. Министарство до данас није добило тражено изјашњење од Универзитета у Бањој Луци.

Подсјећамо да су Законом о високом образовању прописани минимални услови за избор академског особља у научно-наставна и сарадничка звања на универзитету, односно високој школи, а да се ближи услови за избор у научно-наставна, умјетничко-наставна и сарадничка звања уређују општим актом високошколске установе. Високошколске установе саме проводе процедуру избора у звање и на овај процес не могу утицати друге институције.

Кандидат може поднијети захтјев за преиспитивање одлуке о избору кандидата у научно-наставна звања сенату у року од 15 дана од дана пријема обавјештења о одлуци сената. Одлука сената, по захтјеву за преиспитивање је коначна и против ње се може покренути управни спор.