Акумулирани губитак "Свислајон ИАТ" скоро 50 милиона марака

Компанија "Свислајон ИАТ" из Требиња у власништву Родољуба Драшковића пословала је у прошлој години са губитком од 1,59 милиона марака чиме се њен акумулирани губитак приближио цифри од 50 милиона марака (49,35 милиона КМ).

среда, 24 марта, 2021 / 01:18

Како се може видјети из финансијског извјештаја до негативног резултата је дошло због пада прихода од 700.000 марака у односу на 2019. годину као и финансијских расхода по основу отписа дуговања и негативних курсних разлика те усклађивања вриједности имовине.

"Имали смо обавезу процјене имовине која није вршена седам или осам година гдје је дошло до њеног обезвређења, што је такође утицало на резултат", казао нам је предсједник Управног одбора ИАТ-а Славко Вучуревић.

Расходи су у години пандемије смањени за 226.000 марака, али то није било довољно за позитивно пословање.

Примјетно је и да је предузеће у прошлој години остало без значајног дијела радне снаге. Са 455 радника у 2019. години, прошлу су завршили са њих 410.

Предузеће за производњу алата и машинских прибора основано је 1951. године да би 2007. године било приватизовано.

Уговор о купопродаји потписан је између концерна "Свислајон-Таково" Београд и Дирекције за приватизацију која је тада била званични заступник државног капитала у предузећима. Драшковић је државни капитал купио за нешто преко три милиона марака.

Од тада трају и спорења око 15 милиона марака пореског дуга које Српска потражује од овог предузећа а који Драшковић не признаје, већ предлаже да се он конвертује у капитал.

Без обзира на тај дуг из ИАТ-а поручују како од јануара 2012. године врши редовну уплату текућег пореза и доприноса на зараде.

"Осим тога, врши се плаћање репрограмираних обавеза, као и плаћање неплаћених обавеза за период 2008-2011. година Фонду ПИО, са припадајућом каматом за све раднике који одлазе у пензију и по том основу друштво је у 2020. години уплатило износ од 482.244 КМ", наводе у финансијском извјештају.

Са друге стране, "Свислајон груп" из Новог Сада, такође у власништву Родољуба Драшковића је тужио "Свислајон ИАТ" за 17.113.513 КМ по основу улагања у предузеће.