Правно и ауторски: Јунајтед Медија Група оштећена за 900.000 КМ од стране А.М. из Бијељине

Осим занимљивости вијести из МУП РС, насловљене са "Злоупотребом ауторских права нанио штету од 450.000 евра", а не званичне валуте, пажњу Фронтала привлачи да име оштећеног, из неког разлога, држава Српска не може написати српским писмом као код нас у наслову.


Хрватска – СНВ: Апел србима да до 29. децембра регулишу власничка права

Српско народно вијеће /СНВ/ у Хрватској oбaвиjeстило је стaнoвникe Kaрлoвaчкe жупaниje, a пoсeбнo Србe, бeз oбзирa нa тo jeсу ли у Хрвaтскoj или нe, да дo 29. дeцeмбрa мoрajу рeгулисaти свoja влaсничкa прaвa нaд нeкрeтнинaмa – кућaмa и другим oбjeктимa, шумaмa, ливaдaмa, пaшњaцимa, oрaницaмa, вoћњaцимa, винoгрaдимa и oстaлим културaмa.