Влада РС раселила Селака из КПЗ Туњице

Влада Републике Српске усвојила је данас, на 15. посебној сједници, Одлуку о давању сагласности на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Републичкој управи за игре на срећу. И једно кадровско рјешење…


Влада РС раселила Селака из КПЗ Туњице

Влада Републике Српске усвојила је данас, на 15. посебној сједници, Одлуку о давању сагласности на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Републичкој управи за игре на срећу. И једно кадровско рјешење…