Министарство о помору рибе у Прњавору сазнало из медија

Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске о актуелном инциденту у рибњаку Штрпци у општини Прњавор, информисано је путем медија. Одмах по сазнању о инциденту Министарство је затражило од надлежних инспекцијских органа да се изврши увид на лицу мјеста, како би се по хитном поступку приступило извршењу активности на збрињавању насталог отпада и предузимању мијера да се спријечи евентуално даље загађење животне средине и утицај на здравље људи.