Министарство о помору рибе у Прњавору сазнало из медија

Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске о актуелном инциденту у рибњаку Штрпци у општини Прњавор, информисано је путем медија. Одмах по сазнању о инциденту Министарство је затражило од надлежних инспекцијских органа да се изврши увид на лицу мјеста, како би се по хитном поступку приступило извршењу активности на збрињавању насталог отпада и предузимању мијера да се спријечи евентуално даље загађење животне средине и утицај на здравље људи.

субота, 17 јула, 2021 / 09:16

Предметни рибњак посједује важећу еколошку дозволу, издату од стране Министарства  за просторно уређење, грађевинарство и екологију 2019. године којом су прописани услови и мјере у циљу заштите свих сегмената животне средине и здравља људи.  Надзор над испуњавањем и спровођењем прописаних мијера врше надлежни Републички и инспектори у јединицама локалне самоуправе. Ово Министарство, у претходном периоду, није запримило никакве примједбе и притужбе о евентуалним неправилностима у испуњавању мијера прописаних еколошком дозволом.

Према информацијама добијеним од стране инспекције, заједничко поступање надлежних инспектора извршено је данас, 16.7.2021. године у јутарњим часовима, и том приликом од стране ветеринарског инспектора наложено одговорном лицу да у року од 72 сата поступи у складу са његовим упутама и Законоом о нуспроизводима животињског поријекла. Надлежни инспекцијски органи претпостављају да је узрок инцидента недостатак воде у објектима рибњака као и недостатак кисеоника у води потребног за технологију узгоја рибе.

Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију инсистира на достављању информација свим надлежним органима о узроку инцидентне ситуације и предузетим активностима којима ће бити ријешени настали проблеми и спријечен даљи утицај на животну средину и здравље људи.