Резолуција о једнакости особа без обзира на сексуалну оријентацију