РС: Надзор над одржавањем зграда у рукама комуналне полиције

Приједлогом закона о одржавању зграда, који је Влада Републике Српске утврдила на посљедњој сједници, јасно су одређене надлежности грађевинске инспекције и комуналне полиције, јер су се до сада неке од њих преклапале, како би се јасније могла вршити контрола поштовања овог закона.