Ф.М. Достојевски: О Европи и Русима

Европа је спремна да нас похвали, да нас и по глави помилује али нас неће признати за своје, презираће нас и потајно и отворено, сматраће нас за људе нижега реда, ми смо њој одвратни, да, одвратни смо јој посебно када јој се вјешамо о врат и када је братски љубимо.