Црне рупе су пут у бесмртност човјека?

Нова студија Универзитета Беркли бави се претпоставком да људи, не само што би могли да преживе упадање у црну рупу, него би црна рупа избрисала њихову прошлост отварајући им пут ка "бесконачној будућности".


Црне рупе су пут у бесмртност човјека?

Нова студија Универзитета Беркли бави се претпоставком да људи, не само што би могли да преживе упадање у црну рупу, него би црна рупа избрисала њихову прошлост отварајући им пут ка "бесконачној будућности".