Црне рупе су пут у бесмртност човјека?

Нова студија Универзитета Беркли бави се претпоставком да људи, не само што би могли да преживе упадање у црну рупу, него би црна рупа избрисала њихову прошлост отварајући им пут ка "бесконачној будућности".

субота, 10 марта, 2018 / 09:44

Према тврдњама већине астрофизичара, када човјек једном уђе у црну рупу – то је то. Гравитација ће га увући у сингуларност – једнодимензионални бескрајно мали простор који садржи огромну масу, при брзини свјетлости. И то је крај.

Физичар Петер Хинц тврди да би човјек, који се нађе у "релативно безопасној" црној рупи, можда могао да се ослободи природних закона физике – и да преживи.

Према законима физике, маса звијезде, настале усљед гравитационог колапса, сабијена је у бескрајно мали простор – сингуларност.

Да би успјели да објасне несклад између правила универзума и непостојања законитости црних рупа, физичари су измислили теоријски термин – космичка цензура.

Теорија претпоставља да постоји баријера унутар црних рупа иза које правила универзума престају да важе. Она представља границу преко које свјетло и радијација не могу да пређу.

Хинц и његов тим су, примјеном теорије космичке цензуре на црне рупе, закључили да сингуларност и баријере могу да коегзистирају.

Како се универзум шири, црне рупе вуче унутрашњи притисак који се супротстваља гравитацији.

Истовремено постојање ова два ефекта могло би да створи зоне иза хоризонта догађаја, гдје би се објекти налазили "одвојени од своје прошлости и без одређене будућности".

То значи да, уколико би човек то преживио, његова прошлост би била избрисана, а он би наставио да живи у бесконачном броју будућности.