Игра посредничког дана

Кад се нешто мора звати Плеј медија деј, те већину имена учесника, појединаца и предузећа, писати страном графијом, самокандидује се у Фронталову рубрику "Пресловљено", као још један примјер колонијалног правоипса и језика.