Спрема се нови закон за безбједнији саобраћај

Приједлогом Закона о безбједности саобраћаја на путевима у Републици Српкој који је Влада Републике Српске утврдила на посљедњој сједници уређује се, између осталог, управљање безбједношћу саобраћаја, као и финансирање и праћење безбједности у саобраћају. Евидентно је смањење броја саобраћајних незгода, те погинулих и тешко повријеђених лица у саобраћајним незгодама у Републици Српској, што потврђује податак […]

петак, 1 априла, 2011 / 23:00

Приједлогом Закона о безбједности саобраћаја на путевима у Републици Српкој који је Влада Републике Српске утврдила на посљедњој сједници уређује се, између осталог, управљање безбједношћу саобраћаја, као и финансирање и праћење безбједности у саобраћају.

Евидентно је смањење броја саобраћајних незгода, те погинулих и тешко повријеђених лица у саобраћајним незгодама у Републици Српској, што потврђује податак да је у 2010. години укупан број саобраћајних незгода био 9.732, што је у односу на 2009. годину смањење за 344 незгоде.

Такође, број погинулих лица у саобраћајним незгодама прошле године, у односу на годину раније, смањен је за 41, док је број тешко повријеђених смањен за 90. Законом о безбједности саобраћаја на путевима у Републици Српкој биће унапријеђен систем безбједности свих учесника у саобрћају.

Закон, између осталог, предвиђа процедуре независне ревизије пројеката изградње јавних путева и независне провјере постојећих јавних путева у погледу безбједности, те стицање лиценци, идентификацију и санацију опасних мјеста на путевима, дубинску анализу саораћајних незгода, саобраћана правила, као и увођење посебних мјера безбједности.

Један од дугорочних стратешких циљева је смањити број погинулих на испод 75, те број тешко повријеђених у саобраћајним незгодама на испод 435 годишње.

Новим законом је предвиђено да се путеви, као инфраструктура на којој се одвија саобраћај морају пројектовати, изграђивати, опремати и одржавати тако да одговарају својој намјени и захтјевима безбједности саобраћаја, а у складу са законом и подзаконским актима донесеним од стране надлежних органа.

Веома значајно је формирање Агенције за безбједност саобраћаја Републике Српске, која би била кључна организација када је у питању безбједност саобраћаја. Оснивање Агенције за безбједност саобраћаја је пракса у земљама Европске уније које за резултат имају унапређен систем безбједности саобраћаја и постигнуте добре резултате по питању смањења броја саобраћајних незгода и страдалих у саобраћајним незгодама.

Закон такође предвиђа, дубинску анализу саораћајних незгода, саобраћана правила, посебне мјере безбједности, обавезе у случају саобраћајне незгоде, организовање спортских и других приредби на путевима, рад станица за техничке прегледе возила, надзор и казнене одредбе.Оставите одговор