Можда то и знамо: Анкета показала да Српска воли међеде

Јесте да је више него мршав узорак, али анкетирање становништва у Републици Српској о прихватању мрког медвједа, које је проведено у оквиру активности Центра за животну средину, показује да смо за његово очување.

петак, 30 децембра, 2016 / 13:01

Јесте да је више него мршав узорак, али анкетирање становништва у Републици Српској о прихватању мрког медвједа, које је проведено у оквиру активности Центра за животну средину, показује да смо за његово очување.

Анкета садржи 56 питања, а достављана је путем поште на насумично одабране адресе у мјестима гдје је мрки медвјед присутан и често долази до контакта са људима. Од укупно 1200 послатих анкета, враћено је 160. Приказани су резултати анализе за нека од питања.

Јасмин Пашић, Центар за животну средину: „Становништво је изразило позитиван став према очувању мрког медвједа у Републици Српској. Подаци добијени анкетом представљају важну основу у доношењу будућих одлука о управљању популацијом медвједа“.

Анкета је реализована уз подршку пројекта „Управљање и заштита популације смеђих медвједа у сјеверним Динаридима и Алпама“ и њемачке фондације ЕуроНатур. Један од циљева пројекта је побољшати суживот медвједа и људи, те обогатити наше знање о факторима и механизмима који утичу на популацију медвједа.

“Резултати анкете ће бити достављени надлежним институцијама и свим заинтересованим странама. Овакви резултати намећу обавезу да се озбиљније позабавимо овим проблемом и израдом плана управљања мрким медвједом”, додао је Јасмин.

Босна и Херцеговина је 2008. године ратификовала Бернску конвенцију која штити дивље врсте и природна станишта и према којој институције у БиХ имају обавезу да израде планове управљања за велике звијери, укључујући и мрког медвједа. Израда анкете је један од важних корака ка заштити медвједа и других великих звијери у Републици Српској, као и читавој Босни и Херцеговини. Центар за животну средину ће наставити са активностима на заштити мрког медвједа, а у наредном периоду план је укључити и шири круг стручњака, да бисмо у коначници имали очувану и сигурну популацију.