Форма без суштине: Судије у Србији би радо носиле тогу

"Радо бих носио тогу" одговорило је 48,28 одсто анкетираних судија на једно од питања истраживања Алумни клуба Правосудне академије (АКПА) о радној оптерећености, материјалном положају и напредовању у каријери носилаца правосудних функција у Србији.

среда, 11 октобра, 2017 / 17:48

Истраживање је спроведено међу 1.218 судија (око 45 одсто свих судија) и 385 тужилаца. Незадовољство својим тренутним примањима исказало је 89 одсто анкетираних судија и 87 одсто тужилаца, сматрајући да њима не могу материјално да обезбеде своје породице.

АКПА ће анонимне одговоре судија и тужилаца на питања која се односе на директне и индиректне услове који утичу на квалитет њиховог рада саопштити средином октобра, након комплетне обраде резултата истраживања.