Проф. Никица Габрић најменаџер 2011. године

Сваке године се, у организацији Агенције за избор најменаџера, Југоисточне и Средње Европе, бира најбољи менаџер који је својим радом, залагањем и резултатима дао допринос развоју своје области, али и друштва у цјелини.