Српска алтернатива – Глигорићева партија

"Српска алтернатива" – то је назив новог политичког субјекта у Републчици Српској. Оснивач: Тихомир Глигорић, бивши директор Републичке управе за геодетске и имовинско-правне односе.


Српска алтернатива – Глигорићева партија

"Српска алтернатива" – то је назив новог политичког субјекта у Републчици Српској. Оснивач: Тихомир Глигорић, бивши директор Републичке управе за геодетске и имовинско-правне односе.