Демонтирање црвеног усташлука, случај Дежуловић

Недавно је Борис Дежуловић објавио текст Илустрована пропаст Србије. У њему се, из угла некадашњег војника Војне поште 5659 Горњи Милановац, бавио генезом Србије, све док се она није „претворила у стечајну масу“.


Демонтирање црвеног усташлука, случај Дежуловић

Недавно је Борис Дежуловић објавио текст Илустрована пропаст Србије. У њему се, из угла некадашњег војника Војне поште 5659 Горњи Милановац, бавио генезом Србије, све док се она није „претворила у стечајну масу“.