Пол интереса

Да би се задржала стратешка позиција у области потребна је адекватна војна снага.


Пол интереса

Да би се задржала стратешка позиција у области потребна је адекватна војна снага.